Διοικητικό Συμβούλιο

Ερωτόκριτος Νεόφυτος

Πρόεδρος

Ι.Π.Α.Π. «Η Θεοτόκος»

Παρασκευή Μπέλλου

Αντιπρόεδρος

Αμυμώνη

Γιώργος Παπαδάκης

Γραμματέας

Ίδρυμα Κοινωνικής Εργασίας – Χατζηπατέρειο

Λένα Σκουτέλη

Ταμίας

ΕΛΕΠΑΠ

Νίκος Ρούσσος

Μέλος

Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος»

Εκτελεστική Επιτροπή

Τάκης Σιαμπάνης

Συντονιστής

ΕΕΑ Μαργαρίτα

Χριστιάνα Ζώτου

Μέλος

Αμυμώνη

Γιάννης Παπακωνσταντίνου

Μέλος

Ι.Π.Α.Π. «Η Θεοτόκος»

Διονύσης Σέρρας

Μέλος

Πλόες Ε.ΨΥ.ΜΕ

Τζούλια Σταυρίδου

Μέλος

Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος»