Ελληνικό «ΔΙΚΤΥΟ» Παρόχων Υπηρεσιών για ΑμεΑ

    Βίκτωρος Ουγκώ 15,
    Αθήνα 104 37
    Τηλ.: 210 963 2283
    info@todiktyo.org