Ελληνικό ΔΙΚΤΥΟ Παρόχων Υπηρεσιών για Άτομα με Αναπηρία

Το ΔΙΚΤΥΟ εκπροσωπεί πανελλαδικά τους φορείς που μεριμνούν και παρέχουν υπηρεσίες για τη σωματική και ψυχική υγεία και για τη δια βίου εκπαίδευση ανθρώπων με αναπηρίες.

Σκοπός μας η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των Ανθρώπων με Αναπηρία (ΑμεΑ) στην Ελλάδα, ακολουθώντας τις ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις και καλές πρακτικές, σε θεσμικό και επιστημονικό επίπεδο.

​Το ΔΙΚΤΥΟ είναι Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία και αποτελεί το συλλογικό φορέα-ομπρέλα που έλειπε ως τώρα.

Θα εκπροσωπεί τα μέλη του εφεξής ως συνομιλητής σε κάθε διαβούλευση με τις κρατικές υπηρεσίες, τις οργανώσεις ΑμεΑ και κάθε άλλου τομέα κοινωνικούς φορείς που μπορεί να βοηθήσουν το ΔΙΚΤΥΟ στο έργο του.

Το ΔΙΚΤΥΟ είναι μέλος και έχει την υποστήριξη και πλαισίωση του Ευρωπαϊκού φορέα EASPD (European Association of Service providers for Persons with Disabilities), ο οποίος αριθμεί πάνω από 20.000 μέλη πανευρωπαϊκά.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

ΧΟΡΗΓΟΙ

Οι εταιρείες που στηρίζουν τη λειτουργία και τις δράσεις του ΔΙΚΤΥΟΥ