Το συνέδριο έλαβε χώρα την Τρίτη 5 Ιουλίου 2022 στις Βρυξέλλες με θέμα: Αντιμετώπιση αναγκών και προκλήσεων του εργατικού δυναμικού των κοινωνικών υπηρεσιών ως προς την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων και της επικείμενης Στρατηγικής Μέριμνας της ΕΕ.

Το ΔΙΚΤΥΟ εκπροσώπησε ο Διονύσης Σέρρας Ψυχολόγος, Υπεύθυνος του Τμήματος Έρευνας & Ανάπτυξης του οργανισμού «ΠΛΟΕΣ», και επικεφαλής της ομάδας Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Δικτύου.

Η εμπειρία του συνεδρίου ήταν καταλυτική αναφορικά με την οπτική που μπορεί να αναπτύξει ένας παρατηρητής ο οποίος ανακαλύπτει ότι είναι μέρος, ταυτόχρονα, και του προβλήματος αλλά και της λύσης.

Ο Gregor Tomschizek, Πρόεδρος των Social Employers άνοιξε την εκδήλωση. Ακολούθησε η  παρουσίαση των βασικών αποτελεσμάτων από την έρευνα της Ομοσπονδίας, σχετικά με τις ελλείψεις προσωπικού στις κοινωνικές υπηρεσίες σε όλη την Ευρώπη.

Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν ορισμένα βασικά ευρήματα από την έκθεση που θα δημοσιοποιηθεί σύντομα για τις «Τρέχουσες προκλήσεις ελκυστικότητας στον τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών».

Το δεύτερο μέρος  επικεντρώθηκε στην επικείμενη Ευρωπαϊκή Στρατηγική Φροντίδας.

Στην διάρκεια της απογευματινής συνεδρίας παρουσιάστηκαν παραδείγματα για τον τρόπο αντιμετώπισης των ελλείψεων προσωπικού στα κράτη μέλη της ΕΕ.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τους εκπρόσωπους εργοδοτών και εργαζομένων από 4 χώρες της ΕΕ: Isabelle Le Nan, SCOP Initiatives Formation (Γαλλία), Juan Vela, Πρόεδρος της Grupo Social Lares (Ισπανία), Johan Van Eeghem BBTK (Βέλγιο), Sandra van den Οι Braak, Maaike Piet και Bert de Haas, FNV (Ολλανδία), να παρουσιάζουν τις εμπειρίες και τις καλές πρακτικές τους για την αντιμετώπιση των προκλήσεων σε ό,τι αφορά το εργατικό δυναμικό που απασχολείται στον τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών.

Στην κατακλείδα του συνεδρίου, υπογραμμίστηκε τόσο η σημασία των επενδύσεων στον κλάδο όσο και η προσαρμογή της κατάρτισης των εργαζομένων στις σύγχρονές ανάγκες και ο ουσιαστικός ρόλος του κοινωνικού διαλόγου στην αντιμετώπιση των σημερινών και μελλοντικών προκλήσεων.