Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση του ΔΙΚΤΥΟΥ την Παρασκευή 26 Απριλίου 2024, παρουσία του Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, κ. Πρόδρομου Πύρρου.

Οι εκπρόσωποι των φορέων-μελών του ΔΙΚΤΥΟΥ είχαν την ευκαιρία να κάνουν μία εποικοδομητική συζήτηση με τον Γενικό Γραμματέα, αναφέροντας τα θέματα που απασχολούν τους φορείς και τους ωφελούμενούς τους, τα ζητήματα που χρήζουν άμεσης επίλυσης και να δηλώσουν τη διαθεσιμότητά τους να συμβάλλουν με τις εξειδικευμένες γνώσεις και την πολυετή πείρα τους στο πεδίο, στη χάραξη νέων πολιτικών που αφορούν τα ΑμεΑ.