Ειδική Εκπαίδευση & Αποκατάσταση

Η σύγχρονη προσέγγιση εκπαίδευσης και αποκατάστασης των ανθρώπων με αναπηρία προσδιορίζεται κυρίως από τις υπηρεσίες των κέντρων διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας (ΚΔΗΦ). Τα ΚΔΗΦ τα τελευταία χρόνια τείνουν να αποτελέσουν κύριο μηχανισμό υλοποίησης του κοινωνικού μοντέλου της αναπηρίας, ως άτυπη ειδική, δια βίου εκπαίδευση με κοινωνικο-οικονομικούς & ενταξιακούς στόχους. Για το λόγο αυτό πρέπει να αυξηθούν αριθμητικά, ώστε να καλύψουν γεωγραφικά όλη την επικράτεια και να αναβαθμιστούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες τους.

Το ΚΔΗΦ είναι για όλες τις αναπηρίες το βασικό εργαλείο του κράτους, για την αξιολόγηση και ανάπτυξη της λειτουργικότητας και των προσαρμοστικών δεξιοτήτων του ανθρώπου με αναπηρία στη μετεφηβική ή πρώτη ενήλικη ζωή του. Έτσι -εξατομικευμένα πλέον- ακολουθεί το βέλτιστο πρόγραμμα προσαρμογής και κοινωνικής-οικονομικής ενσωμάτωσης με βάση το εγγενές δυναμικό και τα ενδιαφέροντά του, ώστε να πετυχαίνει τα βέλτιστα αποτελέσματα ζωής / life outcomes  (αυτονόμηση και κοινωνικο-οικονομική συμμετοχή στη ζωή).

Το ΚΔΗΦ είναι και ο πλέον κατάλληλος φορέας για την εφαρμογή προγραμμάτων προ-επαγγελματικής εκπαίδευσης και υποστηριζόμενης απασχόλησης, με προγράμματα προσομοίωσης εργασίας, αλλά και εκπαίδευσης βοηθών (mentors) εργαζόμενων ΑμεΑ σε δημόσιο & ιδιωτικό τομέα, κατά την περίοδο της μαθητείας ή της προσαρμογής τους. Το νέο θεσμικό πλαίσιο, θα πρέπει να προβλέψει και την λειτουργική διασύνδεση των ΚΔΗΦ με τις δομές Επαγγελματικής κατάρτισης αλλά και τις υπηρεσίες ένταξης στην αγορά εργασίας, μέσω του μοντέλου Υποστηριζόμενης Εργασίας.

Το ΚΔΗΦ είναι επίσης, ο μοναδικός φορέας που σε συνεργασία με στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης (ΣΥΔ) και με γονείς/κηδεμόνες, υλοποιεί δομημένα, στοχευμένα και εξατομικευμένα προγράμματα μετάβασης ενηλίκων ΑμεΑ από την οικογενειακή στέγη και φροντίδα, προς την υποστηριζόμενη, ημιαυτόνομη ή αυτόνομη διαβίωση. Για αυτά τα προγράμματα μετάβασης (transition programs) που υλοποιούνται ήδη ατύπως από αρκετά ΚΔΗΦ, οφείλει να δημιουργηθεί θεσμικό πλαίσιο που θα καλύπτει και τη λειτουργία  προγραμμάτων  προσωρινής φιλοξενίας ΑμεΑ & προσωρινής ανάπαυλας γονέων/κηδεμόνων (Parent/Child Respite Care Services). Με τον τρόπο αυτό θα δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο υπηρεσιών που θα εξασφαλίζει την ισορροπία και την προστασία του οικογενειακού συστήματος που υποστηρίζει τους ΑμεΑ.

Το ΔΙΚΤΥΟ εργάζεται και συνηγορεί προς όλες τις ανωτέρω, σύγχρονες ανάγκες – κατευθύνσεις, με δράσεις και προτάσεις που οργανώνει με τη συνεργασία των φορέων – μελών του & διεθνών, συνεργαζόμενων φορέων της αναπηρίας, τις οποίες καταθέτει στα κέντρα λήψης αποφάσεων για τους ΑμεΑ, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και στην πολιτική ηγεσία εθνικά.

Τα μέλη της ομάδας εργασίας είναι τα παρακάτω:

Λεμονιά Αηδονίδου (Αμυμώνη)
Έλενα Δημοπούλου (ΕΛΕΠΑΠ)
Μαίρη Ιωαννίδη (ΠΛΟΕΣ-ΕΨΥΜΕ)
Αριστέα Λεβάκη (Ίδρυμα για το Παιδί Η Παμμακάριστος)
Γιάννης Μπίστας (ΕΕΑ Μαργαρίτα)
Μαρία Παπαγαβριήλ (Πανελλήνιος Σύλλογος Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων «ΑΛΜΑ»)
Σοφία Παπαγιάννη (Ίδρυμα «Η Θεοτόκος»)
Ερασμία Μαρκοπούλου (Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων & Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Ν. Λάρισας)
Ελένη Ροδίτη (Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή)
Μαρία Σπαθαράκη (ΕΛΕΠΑΠ)
Κωνσταντίνος Χρηστιάς (Εταιρεία Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό-ΔΑΔ Καστοριάς)
Κατερίνα Ψαρρά (Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή)

Επικοινωνήστε με την ομάδα εργασίας

Email