Εργασιακή Συμπερίληψη

Το άρθρο 27 της σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρίες αναγνωρίζει -μεταξύ άλλων – το αναφαίρετο δικαίωμα των ανθρώπων με αναπηρίες στην εργασία, σε ίση βάση με όλα τα άλλα μέλη μίας κοινωνίας.

Η προστασία του δικαιώματος για δίκαιες και ευνοϊκές συνθήκες εργασίας, η επαγγελματική και συνεχιζόμενη εκπαίδευση, η προαγωγή της επαγγελματικής αποκατάστασης και διατήρησης της εργασίας, είναι μερικά μόνο από τα κύρια σημεία της σύμβασης.

Το ελληνικό ΔΙΚΤΥΟ Παρόχων Υπηρεσιών για Ανθρώπους με Αναπηρία αποτελείται από οργανισμούς με μεγάλη εμπειρία στο χώρο της επαγγελματικής αποκατάστασης. Ένας από τους βασικούς στόχους του ΔΙΚΤΥΟΥ είναι η διασύνδεσή του με την αγορά εργασίας, η προώθηση της εργασίας και της αυτοαπασχόλησης και η απαγόρευση των διακρίσεων βάσει αναπηρίας, σχετικά με όλα τα θέματα που σχετίζονται με όλες τις μορφές εργασίας.

Επικοινωνήστε με την ομάδα εργασίας

Τ. 210 9632283

Email