Εργασιακή Συμπερίληψη

Το άρθρο 27 της σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρίες αναγνωρίζει -μεταξύ άλλων – το αναφαίρετο δικαίωμα των ανθρώπων με αναπηρίες στην εργασία, σε ίση βάση με όλα τα άλλα μέλη μίας κοινωνίας.

Η προστασία του δικαιώματος για δίκαιες και ευνοϊκές συνθήκες εργασίας, η επαγγελματική και συνεχιζόμενη εκπαίδευση, η προαγωγή της επαγγελματικής αποκατάστασης και διατήρησης της εργασίας, είναι μερικά μόνο από τα κύρια σημεία της σύμβασης.

Το ελληνικό ΔΙΚΤΥΟ Παρόχων Υπηρεσιών για Ανθρώπους με Αναπηρία αποτελείται από οργανισμούς με μεγάλη εμπειρία στο χώρο της επαγγελματικής αποκατάστασης. Ένας από τους βασικούς στόχους του ΔΙΚΤΥΟΥ είναι η διασύνδεσή του με την αγορά εργασίας, η προώθηση της εργασίας και της αυτοαπασχόλησης και η απαγόρευση των διακρίσεων βάσει αναπηρίας, σχετικά με όλα τα θέματα που σχετίζονται με όλες τις μορφές εργασίας.

Τα μέλη της ομάδας εργασίας είναι τα παρακάτω:

Αναστασία Γκούγκλια – Γερμάνη (Ίδρυμα για το Παιδί Η Παμμακάριστος)
Βασιλική Δέτση (Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή)
Χριστίνα Δριστέλα (Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων & Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Ν. Λάρισας)
Καίτη Κατσούδα (ΙΠΑΠ Η Θεοτόκος)
Χρισταλένα Καττάμη (ΕΛΕΠΑΠ)
Έλλη Κοτσάνου-Ρομβοτσάνου (ΕΣΤΙΑ Άγιος Νικόλαος)
Κατερίνα Μάσχα (Κέντρο Παιδιού & Εφήβου)
Λόα Παλμαρσντοττιρ (ΕΣΤΙΑ Άγιος Νικόλαος)
Αλίκη Παναγιωτάκου (Πανελλήνιος Σύλλογος Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων «ΑΛΜΑ»)
Διονύσης Σέρρας (ΠΛΟΕΣ-ΕΨΥΜΕ)
Δημήτρης Τουρλίδας (ΕΕΑ Μαργαρίτα)
Μάρθα Χαρίση (Κέντρο Παιδιού & Εφήβου)

Επικοινωνήστε με την ομάδα εργασίας

Email