Τεχνολογία

Η τεχνολογία είναι το μέσο τόσο για τους παρόχους υπηρεσιών πρόνοιας όσο και για τους ωφελούμενους που μπορεί να βοηθήσει στην πορεία τους προς την ανεξάρτητη διαβίωση.

Για τον λόγο αυτό, είναι σημαντικό για τους οργανισμούς που προσφέρουν υπηρεσίες προς ΑμεΑ, να υιοθετήσουν και να προωθήσουν την πλήρη ψηφιακή ένταξη, διασφαλίζοντας ότι όλοι θα μπορούν να απολαμβάνουν τα οφέλη της Υποστηρικτικής Τεχνολογίας (Αssistive Τechnology) ή της Τεχνολογίας με Επίκεντρο τον Άνθρωπο (Person Centered Technology).

Οι άνθρωποι με αναπηρία χρειάζεται να συμμετέχουν στη διαδικασία σχεδιασμού και ανάπτυξης εφαρμογών που προορίζονται για ικανοποίηση των αναγκών τους προκειμένου να έχουν οι ίδιοι τη δυνατότητα να εκφράσουν τις ανάγκες τους. Με αυτό τον τρόπο θα επιτευχθεί η ψηφιακή και κοινωνική τους συμπερίληψη.

Η ευρεία χρήση της τεχνολογίας θα «απελευθερώσει» επίσης ανθρώπινους πόρους στον τομέα της πρόνοιας διασφαλίζοντας ότι οι επαγγελματίες θα συνεχίσουν να παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες σε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

Το ΔΙΚΤΥΟ προωθεί την ανάπτυξη και ανταλλαγή καλών πρακτικών που θα συμβάλλουν στην παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών οι οποίες θα έχουν άμεση επίδραση στη ζωή των ανθρώπων με αναπηρία, στον περίγυρό τους, στους επαγγελματίες και κατ’ επέκταση σε ολόκληρη την κοινωνία.

Επικοινωνήστε με την ομάδα εργασίας

Τ. 210 9632283

Email