Το ΔΙΚΤΥΟ παρευρέθηκε στο διεθνές συνέδριο που διοργάνωσε το EASPD στο Zagreb της Κροατίας.
Το θέμα του συνεδρίου: «Το μέλλον του δικαιώματος στην εργασία: Ποιος ο ρόλος της κοινωνικής οικονομίας».

Κατά την διάρκεια του συνεδρίου παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές από όλη την Ευρώπη σχετικά με διαφορετικά μοντέλα υποστηριζόμενης εργασίας και την ανάγκη να δημιουργηθεί μια συμπεριληπτική αγορά εργασίας με προσφορά ποιοτικών θέσεων στους ανθρώπους με αναπηρίες.