todiktyo-resources-Ergasiamou-el

ERGASIAMOU.GR: Πλατφόρμα εύρεσης εργασίας για ανθρώπους με νοητική αναπηρία

todiktyo-resources-Ergasiamou-el

Το ERGASIAMOU είναι η πρώτη πλατφόρμα εύρεσης εργασίας για ανθρώπους με νοητική αναπηρία στην Ελλάδα που δημιουργήθηκε από το ΕΕΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ και συγχρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα World of Difference του ιδρύματος Vodafone.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

todiktyo-resources-Stories4All-v2

Stories4ALL: Καλές Πρακτικές, Εκπαίδευση, Ψηφιακές Δεξιότητες

todiktyo-resources-Stories4All-v2

Το  Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Stories4ALL στοχεύει να υποστηρίξει την εκπαιδευτική κοινότητα για την υιοθέτηση καινοτόμων μεθόδων μάθησης  που εστιάζουν στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας και των ψηφιακών δεξιοτήτων, καθώς και στην κοινωνική ένταξη των μαθητών με προβλήματα όρασης (VI). Το έργο εστιάζει στην αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών/εργαλείων, όπως σχεδιασμός/επεξεργασία εικόνας, εργαλεία δημιουργίας ψηφιακών ιστοριών και τρισδιάστατη εκτύπωση.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

todiktyo-resources-BurnoutFreeECI

Burnout FREE ECI Project: Καλές Πρακτικές, Εκπαίδευση, Πιστοποίηση

todiktyo-resources-BurnoutFreeECI

Το Burnout FREE ECI Project  αφορά στην ενδυνάμωση γονέων με παιδιά με αναπηρία και επαγγελματιών στο χώρο της Πρώιμης  Παρέμβασης  προκειμένου να αποτραπεί και να αντιμετωπιστεί η «γονεϊκή και επαγγελματική εξουθένωση» (Burnout).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

todiktyo-EASPD-International-Conference

EASPD Διεθνές Συνέδριο: Ποιότητα Ζωής & Υποστηρικτικές Υπηρεσίες: Από τα λόγια στις Πράξεις, 13 – 14 Οκτωβρίου 2022

Το συνέδριο θα επιδιώξει να δώσει κίνητρο σε υποστηρικτικές υπηρεσίες με σκοπό να εφαρμόσουν μοντέρνα μοντέλα μέτρησης ποιότητας εστιάζοντας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων που υποστηρίζουν. Το συνέδριο θα διεξαχθεί στην περιοχή St Paul’s Bay στη Μάλτα, στις 13 – 14 Οκτωβρίου 2022.

Στόχος του συνεδρίου

Η μέτρηση της ποιότητας των υπηρεσιών για ανθρώπους με αναπηρίες είναι μια πρόκληση για τους περισσότερους παρόχους υπηρεσιών. Οι προκλήσεις προκύπτουν όχι μόνο από την έλλειψη ενός κοινώς συμφωνημένου ορισμού σχετικά με το τι είναι ποιότητα αλλά και με το πώς μπορεί να μετρηθεί επαρκώς και να βοηθήσει στην ενδυνάμωση των υπηρεσιών περαιτέρω!

Ακόμη κι αν, στις περισσότερες χώρες, η αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών έχει οριστεί νομοθετικά, δεν υπάρχει εξειδίκευση σε μεθοδολογίες ή δείκτες και δεν υπάρχει ορισμός της ποιότητας. Σε συγκεκριμένες χώρες η αξιολόγηση της ποιότητας ακολουθεί διαδικασίες, όπως επίσημες επισκέψεις για έλεγχο, οι οποίες συχνά δεν παρέχουν στις υπηρεσίες τα απαραίτητα μέσα για να αναπτυχθούν και να βελτιωθούν. Ωστόσο, φαίνεται να υπάρχει ενδιαφέρον σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών και των διαδικασιών αξιολόγησης.

Το συνέδριο συνδιοργανώνεται από την Agenzija Sapport, μέλος της EASPD και Εθνική Υπηρεσία της Μάλτας που παρέχει επαγγελματικές και καινοτόμες υπηρεσίες για να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των ανθρώπων με αναπηρίες και των οικογενειών τους.

Το συνέδριο θα επιδιώξει να εμπνεύσει τις υποστηρικτικές υπηρεσίες να εφαρμόσουν μοντέρνα μοντέλα μέτρησης ποιότητας, εστιάζοντας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων που υποστηρίζουν. Επιπλέον, θα αναδείξει τον τρόπο με τον οποίο τέτοια μοντέλα μπορούν να βοηθήσουν τους παρόχους υπηρεσιών να παρέχουν ποιοτικότερες ανθρωποκεντρικές υπηρεσίες που θα ενδυναμώνουν τους λήπτες, σύμφωνα με τις αρχές της Σύμβασης των Δικαιωμάτων των Ανθρώπων με Αναπηρία του ΟΗΕ.

Στο συνέδριο θα:

  • δοθεί στους συμμετέχοντες μια εικόνα της κατάστασης σε διάφορες χώρες της Ευρώπης ως προς καινοτόμα συστήματα μέτρησης ποιότητας
  • συζητηθούν οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες που η διαδικασία αυτή θα φέρει στους παρόχους υπηρεσιών
  • παρουσιαστούν δύο εμπειρίες από τη Σκωτία και τη Μάλτα σε σχέση με το πώς διαφορετικά επίπεδα (μακροεπίπεδο – μεσοεπίπεδο – μικροεπίπεδο) μπορούν να λειτουργήσουν μαζί για να υποστηρίξουν την ανάπτυξη και βελτίωση των υπηρεσιών
  • εξαχθούν συμπεράσματα από αντιπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δημόσιες αρχές, παρόχους υπηρεσιών και ανθρώπους με αναπηρίες με σκοπό να προσδιοριστούν τα επόμενα βήματα.

Κορωνίδα του συνεδρίου:

  • Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία συμμετοχής σε εκπαιδευτικές συναντήσεις διαφόρων θεματικών –μεταξύ άλλων– σε σχέση με: τη λειτουργία / διαχείριση μιας υπηρεσίας, τον ανθρωποκεντρικό και οικογενειοκεντρικό σχεδιασμό, τα μοντέλα μέτρησης ποιότητας και την συμπαραγωγή.

Περισσότερα: https://www.easpdconference.eu/


todiktyo-ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ-1

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ: «Κοινωνικός Διάλογος στον Τομέα των Κοινωνικών Υπηρεσιών στην Ελλάδα»

Στις 2 και 3 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, διημερίδα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος FORESEE με θέμα τον Κοινωνικό Διάλογο στον χώρο των Κοινωνικών Υπηρεσιών στην Ελλάδα.

Στη διημερίδα, μεταξύ άλλων, συμμετείχαν οι: Federation of European Social Employers, European Federation of Public Service Unions, ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ,  ΣΚΛΕ, ΟΜΕΔ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν από τους Έλληνες και ξένους προσκεκλημένους ομιλητές μια σαφή και τεκμηριωμένη εικόνα για την έννοια και τον ορισμό του  Κοινωνικού διαλόγου στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, σε θεσμικό αλλά και πραγματικό επίπεδο.

Αναδείχθηκε ιδιαίτερα η ανάγκη να ενισχυθεί ο Κοινωνικός Διάλογος στην χώρα μας, καθώς όπως επισημάνθηκε, υπάρχει το απαραίτητο  θεσμικό πλαίσιο αλλά δεν έχουν γίνει τα αναγκαία βήματα όσον αφορά την ικανότητα των εργοδοτικών και των  οργανώσεων των εργαζομένων να  ανταπεξέλθουν στις τυπικές αλλά και ουσιαστικές προϋποθέσεις του.


todiktyo-resources-EQUALvet-el

Το EQUALvet προωθεί την εκπαίδευση και την κατάρτιση χωρίς αποκλεισμούς

todiktyo-resources-EQUALvet-el

Το EQUALvet θα αναπτύξει ένα πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης για άτομα με νοητική αναπηρία σε τρία επαγγέλματα: βοηθός μάγειρα, βοηθός κηπουρού και καθαριστής. Το EQUALvet είναι ένα έργο Erasmus+ που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

todiktyo-resources-BYOD

BYOD: Μεθοδολογία χρήσης προσωπικών κινητών συσκευών

todiktyo-resources-BYOD

Το BYOD είναι ένα έργο ERASMUS+ με στόχο την εκπαίδευση ανθρώπων με Νοητική Αναπηρία στη χρήση εφαρμογών κινητών συσκευών για την ένταξη τους στην ανοιχτή αγορά εργασίας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

todiktyo-resources-i-decide-el

I-DECIDE: Υποστηριζόμενη Λήψη Αποφάσεων με την Χρήση Ψηφιακών Δεξιοτήτων, Γραμματισμού και Αριθμητικής

todiktyo-resources-i-decide-el

Το I-DECIDE είναι ένα έργο Erasmus+ που στοχεύει στην ενδυνάμωση της αυτοσυνηγορίας των ανθρώπων με νοητική αναπηρία μέσα από τις έκφραση των δικών τους αποφάσεων. Το έργο έχει αναπτύξει μια σειρά εργαλείων για τους υποστηρικτές σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής πρακτικών υποστηριζόμενων λήψης αποφάσεων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

todiktyo-resources-B-WISE

B-WISE: Σχέδιο για την ανάπτυξη Δεξιοτήτων στις Κοινωνικές Επιχειρήσεις Ένταξης στην Εργασία

todiktyo-resources-B-WISE

To B-WISE είναι ένα Erasmus+ έργο που στοχεύει στην ανάπτυξη ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αντιμετώπιση των αναγκών σε ψηφιακές δεξιότητες των κοινωνικών επιχειρήσεων ένταξης στην εργασία.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

todiktyo-event-diktyo-and-easpd-cover

Εκδήλωση ΔΙΚΤΥΟΥ και EASPD

Σε μια όμορφη και συναισθηματικά φορτισμένη συνάντηση, το νεοσύστατο ελληνικό «ΔΙΚΤΥΟ» Παρόχων Υπηρεσιών για Άτομα με Αναπηρία, η Ελληνική Πολιτεία και η πανευρωπαϊκή ομπρέλα των -20.000 και πλέον- φορέων παροχής υπηρεσιών σε Ανθρώπους με αναπηρία, EASPD (Εuropean Association of Service Providers for Persons with Disabilities), έκαναν την επίσημη ανακοίνωση της έναρξης της συνεργασίας τους σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Την εκδήλωση τίμησαν ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Παναγιώτης Πικραμμένος και σύσσωμο το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, με την παρουσία του Υπουργού κ. Κωστή Χατζηδάκη, της Υφυπουργού κ. Δόμνας Μιχαηλίδου, του Γ.Γ Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Καταπολέμησης της Φτώχειας κ. Γεωργίου Σταμάτη & του Προϊσταμένου Πολιτικών Ενίσχυσης Παιδιών με Αναπηρία κ. Δημήτρη Νικόλσκι. Η Περιφέρεια Αττικής τίμησε επίσης την εκδήλωση, μέσω του εκπροσώπου της, Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών & Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας κ. Νικολάου Πέππα & της Εντεταλμένης Συμβούλου Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας του Γραφείου Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Ευγενίας Μπαρμπαγιάννη.

Η εκδήλωση πλαισιώθηκε από την παρουσία του Γενικού Γραμματέα του EASPD, κ. Luk Zelderloo, σημαντικών συνεργατών του και της πρόσφατα εκλεγμένης εκπροσώπου της Ελλάδας στο Δ.Σ. του ΕASPD, κ. Αγάπης Παπαδάκη.

Στο χαιρετισμό του ο κ. Zelderloo επισήμανε ότι «…αυτό που κατόρθωσαν οι οργανισμοί αυτοί συστήνοντας το «ΔΙΚΤΥΟ» είναι μοναδικό … κατόρθωσαν να βγουν από το κουτί-πλαίσιο ασφαλείας τους και να σκεφτούν μεγαλόπνοα. Και ακριβώς αυτό είναι το δίκτυο, να σκέφτεσαι μεγαλόπνοα.», γεγονός που προσυπέγραψε και για λογαριασμό του «ΔΙΚΤΥΟΥ» ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του και Πρόεδρος του Ι.Π.Α.Π. «Η Θεοτόκος», κ. Ερωτόκριτος Νεόφυτος λέγοντας ότι «Σκοπός μας είναι να χρησιμοποιήσουμε όλα τα επιστημονικά εργαλεία και τις βέλτιστες παγκόσμιες πρακτικές ώστε να συμβάλουμε στην δημιουργική εξέλιξη του ειδικού πληθυσμού μας».