Ανάπτυξη Εργατικού Δυναμικού & Ανθρώπινων Πόρων

H ανάπτυξη και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού στο χώρο της παροχής υπηρεσιών σε άτομα με αναπηρία καθορίζει αφενός την ικανοποίηση, την ευεξία και την υγεία τους στο χώρο της εργασίας, ενώ ταυτόχρονα, επιδρά καθοριστικά στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στα ΑμεΑ. Η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, με βάση το ανθρωποκεντρικό μοντέλο, προσανατολισμένων στα δικαιώματα των ΑμεΑ, στην αυτονομία και την κοινωνική συμπερίληψη, προϋποθέτει την κατάλληλη κατάρτιση των εργαζόμενων για την ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων και τη δημιουργία ενός θετικού, ασφαλούς και υποστηρικτικού περιβάλλοντος εργασίας, με δυνατότητες εξέλιξης.

Στόχος της ομάδας έργου Ανάπτυξη Εργατικού Δυναμικού και Ανθρώπινων Πόρων είναι η προαγωγή της διαχείρισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού και η ανάδειξη, εφαρμογή και ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των μελών του Δικτύου και ευρύτερα στον χώρο παροχής υπηρεσιών στα ΑμεΑ, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Οι βασικές μας προτεραιότητες περιλαμβάνουν την προαγωγή της ψυχικής υγείας, της ανθεκτικότητας και της εργασιακής ικανοποίησης των εργαζόμενων, την πρόληψη και διαχείριση της επαγγελματικής εξουθένωσης, την εκπαίδευση των εργαζόμενων και την πρόληψη του εργασιακού εκφοβισμού.

Τα μέλη της ομάδας εργασίας είναι τα παρακάτω:

Ευαγγελία-Χριστίνα Ανδρεάδη (ΕΕΑ Μαργαρίτα)
Αγγελική Μυλωνά (ΙΠΑΠ Η Θεοτόκος)
Χριστιάνα Ζώτου (Αμυμώνη)
Νικολέττα Μαυροειδή (Κέντρο Παιδιού & Εφήβου)
Ελευθερία Παπαδοπούλου (Εταιρεία Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό-ΔΑΔ Καστοριάς)
Αναστασία Παπαργύρη (Ίδρυμα για το Παιδί Η Παμμακάριστος)
Ζωή Παρμάκη (Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων & Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Ν. Λάρισας)
Ελένη Ροδίτη (Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή)
Πωλίνα Τζουνάρα (Πανελλήνιος Σύλλογος Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων «ΑΛΜΑ»)

Επικοινωνήστε με την ομάδα εργασίας

Email