Πρώιμη Παρέμβαση

Η πρώιμη παρέμβαση για παιδιά 0 έως 6 ετών είναι το κατεξοχήν εργαλείο ένταξης και υποστήριξης των ανθρώπων με αναπηρία, από το ξεκίνημα της ζωής τους. Με τα προγράμματα πρώιμης παρέμβασης, επιδιώκεται η δημιουργία ενός περιβάλλοντος υποστήριξης των οικογενειών και των φροντιστών τους, σε αρχικό στάδιο, ώστε οι ΑμεΑ να μπορέσουν να συμμετέχουν στην κοινωνία, να ενταχθούν στο σχολείο, να εισέλθουν στην ανοιχτή αγορά εργασίας και να απολαύσουν όλο το φάσμα των ανθρώπινων δικαιωμάτων τους.

Με επαρκή υποστήριξη, οι γονείς και οι φροντιστές μπορούν να παρέχουν την καλύτερη, βιώσιμη και οικονομικά προσιτή υποστήριξη στα παιδιά τους, τα οποία μπορούν με τη σειρά τους να ευδοκιμήσουν και να αναπτυχθούν σε ένα οικείο περιβάλλον.

Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι οι υπηρεσίες πρώιμης παρέμβασης, λαμβάνουν επαρκή χρηματοδότηση και ότι το απασχολούμενο προσωπικό είναι άρτια εκπαιδευμένο στο μοντέλο της πρώιμης παιδικής παρέμβασης.

Ένα Πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης μπορεί να παρέχει:

  • Ομαδικό πρόγραμμα προσομοίωσης παιδικού σταθμού με μικρή αναλογία παιδιών/προσωπικού.
  • Ατομικά και ομαδικά προγράμματα ψυχοεκπαίδευσης, λογοθεραπείας και εργοθεραπείας.
  • Υποστήριξη και ψυχοεκπαίδευση γονέων για γενίκευση των προγραμμάτων στο σπίτι.
  • Πρώιμη Παρέμβαση στην κοινότητα για παιδιά προσχολικής ηλικίας και τις οικογένειές τους που φοιτούν στους βρεφονηπιακούς σταθμούς Δήμων.

Το ΔΙΚΤΥΟ μέσω των μελών του συμμετέχει στις επιτροπές που έχουν συσταθεί από το αρμόδιο υπουργείο  προωθώντας ήδη δοκιμασμένες με επιτυχία υπηρεσίες Πρώιμης Παρέμβασης και προτείνοντας θεσμικές αλλαγές  που συμβάλλουν στην παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών οι οποίες θα έχουν άμεση επίδραση στη ζωή των ανθρώπων με αναπηρία, στον περίγυρό τους, στους επαγγελματίες και κατ’ επέκταση σε ολόκληρη την κοινωνία.

Τα μέλη της ομάδας εργασίας είναι τα παρακάτω:

Αγγελική Γενά (ΙΣΑΣ)
Αντιγόνη Γεωργιάδου (Πανελλήνιος Σύλλογος Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων «ΑΛΜΑ»)
Μιρέλλα Γιαννακοπούλου (ΙΠΑΠ Η Θεοτόκος)
Νίκος Κατσαντώνης (Ίδρυμα για το Παιδί Η Παμμακάριστος)
Λήδα Μάμαλη (Εθνικό Συμβούλιο  των Χ.Α.Ν. Ελλάδος)
Δήμητρα Μπασδέκη (ΙΣΑΣ)
Κωνσταντίνα Νεοφωτίστου (ΣΥΖΩΗ – Σύλλογος Γονέων Ατόμων με Διαταραχές Όρασης & Πρόσθετες αναπηρίες)
Κατερίνα Παπαβασιλείου (Εταιρεία Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό-ΔΑΔ Καστοριάς)
Αγάπη Παπαδάκη (Αμυμώνη)
Μαρία Πυργελή (ΕΛΕΠΑΠ)
Βιβή Σιδηροφάγη (Κέντρο Παιδιού & Εφήβου)
Ιωάννα Τσιούρη (Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων & Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Ν. Λάρισας)

Επικοινωνήστε με την ομάδα εργασίας

Email