Τακτική Γενική Συνέλευση του ΔΙΚΤΥΟΥ

Τακτική Γενική Συνέλευση του ΔΙΚΤΥΟΥ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση του ΔΙΚΤΥΟΥ την Παρασκευή 26 Απριλίου 2024, παρουσία του Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, κ. Πρόδρομου Πύρρου.

Οι εκπρόσωποι των φορέων-μελών του ΔΙΚΤΥΟΥ είχαν την ευκαιρία να κάνουν μία εποικοδομητική συζήτηση με τον Γενικό Γραμματέα, αναφέροντας τα θέματα που απασχολούν τους φορείς και τους ωφελούμενούς τους, τα ζητήματα που χρήζουν άμεσης επίλυσης και να δηλώσουν τη διαθεσιμότητά τους να συμβάλλουν με τις εξειδικευμένες γνώσεις και την πολυετή πείρα τους στο πεδίο, στη χάραξη νέων πολιτικών που αφορούν τα ΑμεΑ.


Καλό Πάσχα

Πασχαλινές Ευχές!

Το ΔΙΚΤΥΟ και οι φορείς του σας εύχονται Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση!


todiktyo FESE Conference

Συμμετοχή του ΔΙΚΤΥΟΥ στο συνέδριο της Ομοσπονδίας Ευρωπαίων Κοινωνικών Εργοδοτών (FESE)

Το συνέδριο έλαβε χώρα την Τρίτη 5 Ιουλίου 2022 στις Βρυξέλλες με θέμα: Αντιμετώπιση αναγκών και προκλήσεων του εργατικού δυναμικού των κοινωνικών υπηρεσιών ως προς την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων και της επικείμενης Στρατηγικής Μέριμνας της ΕΕ.

Το ΔΙΚΤΥΟ εκπροσώπησε ο Διονύσης Σέρρας Ψυχολόγος, Υπεύθυνος του Τμήματος Έρευνας & Ανάπτυξης του οργανισμού «ΠΛΟΕΣ», και επικεφαλής της ομάδας Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Δικτύου.

Η εμπειρία του συνεδρίου ήταν καταλυτική αναφορικά με την οπτική που μπορεί να αναπτύξει ένας παρατηρητής ο οποίος ανακαλύπτει ότι είναι μέρος, ταυτόχρονα, και του προβλήματος αλλά και της λύσης.

Ο Gregor Tomschizek, Πρόεδρος των Social Employers άνοιξε την εκδήλωση. Ακολούθησε η  παρουσίαση των βασικών αποτελεσμάτων από την έρευνα της Ομοσπονδίας, σχετικά με τις ελλείψεις προσωπικού στις κοινωνικές υπηρεσίες σε όλη την Ευρώπη.

Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν ορισμένα βασικά ευρήματα από την έκθεση που θα δημοσιοποιηθεί σύντομα για τις «Τρέχουσες προκλήσεις ελκυστικότητας στον τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών».

Το δεύτερο μέρος  επικεντρώθηκε στην επικείμενη Ευρωπαϊκή Στρατηγική Φροντίδας.

Στην διάρκεια της απογευματινής συνεδρίας παρουσιάστηκαν παραδείγματα για τον τρόπο αντιμετώπισης των ελλείψεων προσωπικού στα κράτη μέλη της ΕΕ.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τους εκπρόσωπους εργοδοτών και εργαζομένων από 4 χώρες της ΕΕ: Isabelle Le Nan, SCOP Initiatives Formation (Γαλλία), Juan Vela, Πρόεδρος της Grupo Social Lares (Ισπανία), Johan Van Eeghem BBTK (Βέλγιο), Sandra van den Οι Braak, Maaike Piet και Bert de Haas, FNV (Ολλανδία), να παρουσιάζουν τις εμπειρίες και τις καλές πρακτικές τους για την αντιμετώπιση των προκλήσεων σε ό,τι αφορά το εργατικό δυναμικό που απασχολείται στον τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών.

Στην κατακλείδα του συνεδρίου, υπογραμμίστηκε τόσο η σημασία των επενδύσεων στον κλάδο όσο και η προσαρμογή της κατάρτισης των εργαζομένων στις σύγχρονές ανάγκες και ο ουσιαστικός ρόλος του κοινωνικού διαλόγου στην αντιμετώπιση των σημερινών και μελλοντικών προκλήσεων.


todiktyo-EASPD-International-Conference

EASPD Διεθνές Συνέδριο: Ποιότητα Ζωής & Υποστηρικτικές Υπηρεσίες: Από τα λόγια στις Πράξεις, 13 – 14 Οκτωβρίου 2022

Το συνέδριο θα επιδιώξει να δώσει κίνητρο σε υποστηρικτικές υπηρεσίες με σκοπό να εφαρμόσουν μοντέρνα μοντέλα μέτρησης ποιότητας εστιάζοντας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων που υποστηρίζουν. Το συνέδριο θα διεξαχθεί στην περιοχή St Paul’s Bay στη Μάλτα, στις 13 – 14 Οκτωβρίου 2022.

Στόχος του συνεδρίου

Η μέτρηση της ποιότητας των υπηρεσιών για ανθρώπους με αναπηρίες είναι μια πρόκληση για τους περισσότερους παρόχους υπηρεσιών. Οι προκλήσεις προκύπτουν όχι μόνο από την έλλειψη ενός κοινώς συμφωνημένου ορισμού σχετικά με το τι είναι ποιότητα αλλά και με το πώς μπορεί να μετρηθεί επαρκώς και να βοηθήσει στην ενδυνάμωση των υπηρεσιών περαιτέρω!

Ακόμη κι αν, στις περισσότερες χώρες, η αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών έχει οριστεί νομοθετικά, δεν υπάρχει εξειδίκευση σε μεθοδολογίες ή δείκτες και δεν υπάρχει ορισμός της ποιότητας. Σε συγκεκριμένες χώρες η αξιολόγηση της ποιότητας ακολουθεί διαδικασίες, όπως επίσημες επισκέψεις για έλεγχο, οι οποίες συχνά δεν παρέχουν στις υπηρεσίες τα απαραίτητα μέσα για να αναπτυχθούν και να βελτιωθούν. Ωστόσο, φαίνεται να υπάρχει ενδιαφέρον σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών και των διαδικασιών αξιολόγησης.

Το συνέδριο συνδιοργανώνεται από την Agenzija Sapport, μέλος της EASPD και Εθνική Υπηρεσία της Μάλτας που παρέχει επαγγελματικές και καινοτόμες υπηρεσίες για να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των ανθρώπων με αναπηρίες και των οικογενειών τους.

Το συνέδριο θα επιδιώξει να εμπνεύσει τις υποστηρικτικές υπηρεσίες να εφαρμόσουν μοντέρνα μοντέλα μέτρησης ποιότητας, εστιάζοντας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων που υποστηρίζουν. Επιπλέον, θα αναδείξει τον τρόπο με τον οποίο τέτοια μοντέλα μπορούν να βοηθήσουν τους παρόχους υπηρεσιών να παρέχουν ποιοτικότερες ανθρωποκεντρικές υπηρεσίες που θα ενδυναμώνουν τους λήπτες, σύμφωνα με τις αρχές της Σύμβασης των Δικαιωμάτων των Ανθρώπων με Αναπηρία του ΟΗΕ.

Στο συνέδριο θα:

  • δοθεί στους συμμετέχοντες μια εικόνα της κατάστασης σε διάφορες χώρες της Ευρώπης ως προς καινοτόμα συστήματα μέτρησης ποιότητας
  • συζητηθούν οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες που η διαδικασία αυτή θα φέρει στους παρόχους υπηρεσιών
  • παρουσιαστούν δύο εμπειρίες από τη Σκωτία και τη Μάλτα σε σχέση με το πώς διαφορετικά επίπεδα (μακροεπίπεδο – μεσοεπίπεδο – μικροεπίπεδο) μπορούν να λειτουργήσουν μαζί για να υποστηρίξουν την ανάπτυξη και βελτίωση των υπηρεσιών
  • εξαχθούν συμπεράσματα από αντιπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δημόσιες αρχές, παρόχους υπηρεσιών και ανθρώπους με αναπηρίες με σκοπό να προσδιοριστούν τα επόμενα βήματα.

Κορωνίδα του συνεδρίου:

  • Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία συμμετοχής σε εκπαιδευτικές συναντήσεις διαφόρων θεματικών –μεταξύ άλλων– σε σχέση με: τη λειτουργία / διαχείριση μιας υπηρεσίας, τον ανθρωποκεντρικό και οικογενειοκεντρικό σχεδιασμό, τα μοντέλα μέτρησης ποιότητας και την συμπαραγωγή.

Περισσότερα: https://www.easpdconference.eu/


todiktyo-ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ-1

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ: «Κοινωνικός Διάλογος στον Τομέα των Κοινωνικών Υπηρεσιών στην Ελλάδα»

Στις 2 και 3 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, διημερίδα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος FORESEE με θέμα τον Κοινωνικό Διάλογο στον χώρο των Κοινωνικών Υπηρεσιών στην Ελλάδα.

Στη διημερίδα, μεταξύ άλλων, συμμετείχαν οι: Federation of European Social Employers, European Federation of Public Service Unions, ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ,  ΣΚΛΕ, ΟΜΕΔ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν από τους Έλληνες και ξένους προσκεκλημένους ομιλητές μια σαφή και τεκμηριωμένη εικόνα για την έννοια και τον ορισμό του  Κοινωνικού διαλόγου στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, σε θεσμικό αλλά και πραγματικό επίπεδο.

Αναδείχθηκε ιδιαίτερα η ανάγκη να ενισχυθεί ο Κοινωνικός Διάλογος στην χώρα μας, καθώς όπως επισημάνθηκε, υπάρχει το απαραίτητο  θεσμικό πλαίσιο αλλά δεν έχουν γίνει τα αναγκαία βήματα όσον αφορά την ικανότητα των εργοδοτικών και των  οργανώσεων των εργαζομένων να  ανταπεξέλθουν στις τυπικές αλλά και ουσιαστικές προϋποθέσεις του.


todiktyo-event-diktyo-and-easpd-cover

Εκδήλωση ΔΙΚΤΥΟΥ και EASPD

Σε μια όμορφη και συναισθηματικά φορτισμένη συνάντηση, το νεοσύστατο ελληνικό «ΔΙΚΤΥΟ» Παρόχων Υπηρεσιών για Άτομα με Αναπηρία, η Ελληνική Πολιτεία και η πανευρωπαϊκή ομπρέλα των -20.000 και πλέον- φορέων παροχής υπηρεσιών σε Ανθρώπους με αναπηρία, EASPD (Εuropean Association of Service Providers for Persons with Disabilities), έκαναν την επίσημη ανακοίνωση της έναρξης της συνεργασίας τους σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Την εκδήλωση τίμησαν ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Παναγιώτης Πικραμμένος και σύσσωμο το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, με την παρουσία του Υπουργού κ. Κωστή Χατζηδάκη, της Υφυπουργού κ. Δόμνας Μιχαηλίδου, του Γ.Γ Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Καταπολέμησης της Φτώχειας κ. Γεωργίου Σταμάτη & του Προϊσταμένου Πολιτικών Ενίσχυσης Παιδιών με Αναπηρία κ. Δημήτρη Νικόλσκι. Η Περιφέρεια Αττικής τίμησε επίσης την εκδήλωση, μέσω του εκπροσώπου της, Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών & Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας κ. Νικολάου Πέππα & της Εντεταλμένης Συμβούλου Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας του Γραφείου Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Ευγενίας Μπαρμπαγιάννη.

Η εκδήλωση πλαισιώθηκε από την παρουσία του Γενικού Γραμματέα του EASPD, κ. Luk Zelderloo, σημαντικών συνεργατών του και της πρόσφατα εκλεγμένης εκπροσώπου της Ελλάδας στο Δ.Σ. του ΕASPD, κ. Αγάπης Παπαδάκη.

Στο χαιρετισμό του ο κ. Zelderloo επισήμανε ότι «…αυτό που κατόρθωσαν οι οργανισμοί αυτοί συστήνοντας το «ΔΙΚΤΥΟ» είναι μοναδικό … κατόρθωσαν να βγουν από το κουτί-πλαίσιο ασφαλείας τους και να σκεφτούν μεγαλόπνοα. Και ακριβώς αυτό είναι το δίκτυο, να σκέφτεσαι μεγαλόπνοα.», γεγονός που προσυπέγραψε και για λογαριασμό του «ΔΙΚΤΥΟΥ» ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του και Πρόεδρος του Ι.Π.Α.Π. «Η Θεοτόκος», κ. Ερωτόκριτος Νεόφυτος λέγοντας ότι «Σκοπός μας είναι να χρησιμοποιήσουμε όλα τα επιστημονικά εργαλεία και τις βέλτιστες παγκόσμιες πρακτικές ώστε να συμβάλουμε στην δημιουργική εξέλιξη του ειδικού πληθυσμού μας».


todiktyo-preliminary-intervention-in-greece-cover

Ημερίδα: Η Πρώιμη Παρέμβαση στην Ελλάδα

Το ΔΙΚΤΥΟ σε συνεργασία με το EASPD διοργάνωσε την ημερίδα με τίτλο «Η Πρώιμη Παρέμβαση στην Ελλάδα», η οποία έλαβε χώρα στην Αθήνα, ενώ παράλληλα μεταδόθηκε και διαδικτυακά μέσω Zoom. Ακολουθώντας τις εργασίες της Τεχνικής Βοήθειας που παρέχεται από το EASPD σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας σε επιλεγμένους Φορείς της χώρας, με έμφαση στο οικογενειοκεντρικό μοντέλο παρέμβασης, η εκδήλωση συνεισέφερε στον διάλογο γύρω από επιστημονικά ζητήματα αλλά και καλές πρακτικές στον χώρο της Πρώιμης Παρέμβασης στην Ελλάδα.

Στην ημερίδα παρευρέθηκαν η Υφυπουργός Υγείας, κ. Ζωή Ράπτη, ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κ. Στέλιος Κυμπουρόπουλος και ο Προϊστάμενος Πολιτικών Ενίσχυσης Παιδιών με Αναπηρία του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Δημήτρης Νικόλσκι. Ιδιαίτερα τιμητική ήταν η παρουσία και συμμετοχή της Γενικής Γραμματέα του EASPD, κας Maya Doneva.


todiktyo-the-future-of-the-right-to-work-cover

Διεθνές Συνέδριο: "The Future of the Right to Work: What Role for the Social Economy"

Το ΔΙΚΤΥΟ παρευρέθηκε στο διεθνές συνέδριο που διοργάνωσε το EASPD στο Zagreb της Κροατίας.
Το θέμα του συνεδρίου: «Το μέλλον του δικαιώματος στην εργασία: Ποιος ο ρόλος της κοινωνικής οικονομίας».

Κατά την διάρκεια του συνεδρίου παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές από όλη την Ευρώπη σχετικά με διαφορετικά μοντέλα υποστηριζόμενης εργασίας και την ανάγκη να δημιουργηθεί μια συμπεριληπτική αγορά εργασίας με προσφορά ποιοτικών θέσεων στους ανθρώπους με αναπηρίες.