Εστία Άγιος Νικολάος

Η ΕΣΤΙΑ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, είναι μια πολυβραβευμένη κοινότητα συμβίωσης, όπου ενήλικες με νοητικές-αναπτυξιακές αναπηρίες  και οι άνθρωποι που τους φροντίζουν ζουν, δημιουργούν και εξελίσσονται μαζί. Τα  μέλη της κοινότητας, εκ των οποίων μόνο το ένα τρίτο έχουν αναπηρίες, κατοικούν στην ΕΣΤΙΑ ή έρχονται από τη γύρω περιοχή.

Σκοπός της ΕΣΤΙΑΣ είναι η Συμπερίληψη χωρίς αποκλεισμούς και ο εμπλουτισμός της ζωής κάθε μέλους μας – με ή χωρίς αναπηρίες. Προσπαθούμε  να δημιουργούμε τις συνθήκες για να εκπληρώσουν τα όνειρα και τις φιλοδοξίες τους- τόσο εντός της ΕΣΤΙΑΣ όσο και μέσα στην τοπική κοινωνία – σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Το φάσμα των αναγκών που καλούμαστε να καλύψουμε είναι ευρύ – από την άνοια και το γήρας, στην ανάπτυξη των ειδικών δεξιοτήτων των πιο νεαρών μας μελών με αυτισμό, έως και την πλήρη, αλλά προστατευόμενη αυτονόμηση ατόμων μέσα στην τοπική κοινωνία μέσω εργασίας, στέγασης και κοινωνικής ζωής.

Η ΕΣΤΙΑ λειτουργεί στο Γαλαξίδι από το 1993.  Χάρη στον μοναδικό της τρόπο λειτουργίας,  από την ίδρυση της αναγνωρίστηκε  από το Ελληνικό  Κράτος ως μοντέλο ανοικτής φροντίδας και αδειοδοτήθηκε ως Κοινωφελές Ίδρυμα και παράρτημα του ομώνυμου Γερμανικού ιδρύματος. Η ΕΣΤΙΑ λειτουργεί 2 ΣΥΔ και το μόνο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας στη Φωκίδα για άτομα της περιοχής.