Υποστηριζόμενη Διαβίωση

Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) είναι το σύνολο των χώρων που διατίθενται για την μόνιμη διαβίωση-κατοικία του ατόμου ηλικίας 18 άνω με αναπηρία σύμφωνα με την κατάλληλη οργανωμένη υποστήριξη. Η Υποστηριζόμενη Διαβίωση ενισχύει το θεμελιώδες δικαίωμα για ανεξάρτητη διαβίωση κάθε ατόμου με αναπηρία, μέσω αφενός της παροχής φροντίδας και υποστήριξης, με σεβασμό στα δικαιώματα, την αξιοπρέπεια, τις ανάγκες και τις επιθυμίες του και αφετέρου της διατήρησης και ανάπτυξης στο μέγιστο βαθμό των δεξιοτήτων και ικανοτήτων του.

Οι ΣΥΔ μπορούν να λειτουργούν είτε ως αυτοτελής κατοικίες είτε να υπάρχουν στο ίδιο κτηριακό συγκρότημα. Έχουν δυναμικότητα από 1-4 άτομα μέχρι 5-9 άτομα. Βρίσκονται εντός του αστικού ιστού και κοντά σε κοινωνικές εξυπηρετήσεις και υπηρεσίες. Οι παροχές που προσφέρει μια ΣΥΔ είναι η διαμονή σε ατομικό ή δίκλινο δωμάτιο, υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή, πρόσβαση σε ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα, ψυχαγωγία καθώς και συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα. Η κοινωνικοποίηση και η επαφή με την κοινότητα ικανοποιείται μέσα από επισκέψεις σε χώρους εκδηλώσεων, εκδρομές και πολιτιστικά δρώμενα.

Τα μέλη του ΔΙΚΤΥΟΥ μέσα από συντονισμένες ενέργειες, προάγουν την ανταλλαγή καλών πρακτικών αναφορικά με τους όρους και τις συνθήκες λειτουργίας των Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για  ΑμεΑ και επιδιώκουν τη συμμετοχή σε προγράμματα (εθνικά, ευρωπαϊκά κ.α.) με στόχο την αξιοπρεπή διαβίωση, τη μέγιστη δυνατή ανεξαρτητοποίηση και την κοινωνική ενσωμάτωση των ανθρώπων με αναπηρία.

Επικοινωνήστε με την ομάδα εργασίας

Τ. 210 9632283

Email

Σχετικές Ενέργειες

Δεν βρέθηκε περιεχόμενο