TransitΑction: Άρση των εμποδίων & υποστήριξη των νέων ενηλίκων στη μετάβασή τους στην απασχόληση

TransitΑction: Άρση των εμποδίων & υποστήριξη των νέων ενηλίκων στη μετάβασή τους στην απασχόληση

TransitΑction: Άρση των εμποδίων & υποστήριξη των νέων ενηλίκων στη μετάβασή τους στην απασχόληση

Το πρόγραμμα Erasmus+ TransitAction παρέχει σε νέους ενήλικες με διαταραχές του αυτιστικού φάσματος, στους εργασιακούς τους συμβούλους και σε άλλους εμπλεκόμενους της ζωής τους νέες δεξιότητες και καινοτόμα εργαλεία προκειμένου να τους υποστηρίξουν να ξεπεράσουν τις προκλήσεις κατά τη μετάβαση από την εκπαίδευση στην απασχόληση. Το πρόγραμμα έχει υιοθετήσει εξειδικευμένες πρακτικές και παρέχει κατάρτιση χρησιμοποιώντας ένα ευρύ φάσμα γνωστικών πόρων οι οποίοι είναι προσβάσιμοι στην ιστοσελίδα του.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

[show_post_tags]


Work@ble: Ψηφιακά εργαλεία & μέθοδοι εργασιακής καθοδήγησης για άτομα με αναπηρίες

Work@ble: Ψηφιακά εργαλεία & μέθοδοι εργασιακής καθοδήγησης για άτομα με αναπηρίες

Work@ble: Ψηφιακά εργαλεία & μέθοδοι εργασιακής καθοδήγησης για άτομα με αναπηρίες

Το πρόγραμμα Work@ble φέρνει σε επαφή οργανισμούς με τους δημιουργούς της μεθοδολογίας FROG καθώς και έναν εμπειρογνώμονα με σκοπό την ανάπτυξη προσβάσιμων λύσεων πληροφορικής οι οποίες περιλαμβάνουν την καθοδήγηση ατόμων με αναπηρία σε θέματα εργασίας διαφορετικής εξειδίκευσης.

Το πρόγραμμα εστιάζει στις ψηφιακές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία και οι σύμβουλοι ΕΕΚ/επαγγελματίες εργασιακής αποκατάστασης, αναπτύσσοντας ένα εκπαιδευτικό ψηφιακό δωμάτιο e-Scape Room προσβάσιμο σε αυτά τα άτομα. Το e-Scape Room θα χρησιμεύσει για την αξιολόγηση και την κατάρτιση των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων, καθώς και για τη συμβολή στη μείωση του ψηφιακού χάσματος.

Work@ble αποτελέσματα

 • Το e-Scape Room για εκπαίδευση και αξιολόγηση εργασιακών δεξιοτήτων ειδικά σχεδιασμένο για άτομα με μαθησιακές ανάγκες και γνωστικές δυσκολίες λόγω αναπηρίας.
 • Οδηγίες για συμβούλους εργασίας και μέντορες ΕΕΚ στη χρήση του e-Scape Room
 • Συλλογή πόρων και εργαλείων επαγγελματικής καθοδήγησης που απευθύνονται σε άτομα με αναπηρία.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

[show_post_tags]


Jump to Job! Αύξηση της εργασιακής απασχόλησης των νέων με αναπηρία

Jump to Job! Αύξηση της εργασιακής απασχόλησης των νέων με αναπηρία

Jump to Job! Αύξηση της εργασιακής απασχόλησης των νέων με αναπηρία

Το «Jump to Job!» είναι ένα πρόγραμμα Erasmus+ που συντονίζεται από το EPR σε συνεργασία με άλλους έξι οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των μελών του EPR  GTB (Βέλγιο), ίδρυμα «Η Θεοτόκος» (Ελλάδα), URI (Σλοβενία) και Fundacion INTRAS (Ισπανία) και το Πανεπιστήμιο του Leuven Limburg, (UCLL, Βέλγιο ) και LYK–Z (Νορβηγία). Αυτό το έργο εστιάζει στην εκπαίδευση συνομηλίκων και προπονητών εργασίας για νέους με αναπηρίες.

Ο κύριος στόχος αυτού του έργου είναι η αύξηση της απασχόλησης μεταξύ των νέων με αναπηρία. Οι σχετικοί τέσσερις βασικοί στόχοι είναι οι εξής:

 • Οι νέοι έχουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και πιο ενεργή προσέγγιση στην αναζήτηση εργασίας.
 • Οι σύμβουλοι εργασίας και οι νέοι έχουν μια ισχυρότερη, πιο γόνιμη σχέση, υποστηρίζοντας την πραγματική ένταξη στην εργασία.
 • Οι εταιρείες είναι σε θέση να προσαρμόσουν το περιβάλλον και τη διαδικασία εργασίας τους ώστε να δημιουργήσουν βιώσιμες θέσεις εργασίας για τα Άτομα με Αναπηρία.
 • Η κατάρτιση των συμβούλων εργασίας είναι αποτελεσματική και λαμβάνει υπόψη τις εισροές και τις ιδέες των ΑΜΕΑ, ενώ συνδιαμορφώνεται επίσης με τους ΑΜΕΑ και τους ομότιμους μέντορες.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

[show_post_tags]


IPAT: Ολοκληρωμένη Εκπαίδευση Γονέων για τον Αυτισμό

IPAT: Ολοκληρωμένη Εκπαίδευση Γονέων για τον Αυτισμό

IPAT: Ολοκληρωμένη Εκπαίδευση Γονέων για τον Αυτισμό

Σκοπός του IPAT είναι να αυξήσει την προσβασιμότητα των γονέων ατόμων με αυτισμό στην ψυχοεκπαίδευση, η βελτίωση της ποιότητας ζωής τους και η μείωση του γονεϊκού στρες.  Στόχος του προγράμματος είναι  να αναπτύξει υλικό για την εκπαίδευση  ελεύθερα προσβάσιμο για χρήση από τους επαγγελματίες σε προγράμματα ψυχοεκπαίδευσης γονέων καθώς και ένα ψηφιακό εργαλείο αυτοεκπαίδευσης για γονείς σε διαφορετικά στάδια της ζωής των ατόμων με αυτισμό.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

[show_post_tags]


Right to Connect: Συμπερίληψη των ανθρώπων με νοητική αναπηρία στην τεχνολογία

Right to Connect: Συμπερίληψη των ανθρώπων με νοητική αναπηρία στην τεχνολογία

Right to Connect: Συμπερίληψη των ανθρώπων με νοητική αναπηρία στην τεχνολογία

Το Right to Connect είναι ένα πρόγραμμα ERASMUS+ το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των ανθρώπων με νοητική αναπηρία, μέσω της δημιουργίας μιας πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης, η οποία θα σχεδιαστεί σε συνεργασία μαζί τους.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

[show_post_tags]


Project Virtus

VIRTUS Project: Επαγγελματική κατάρτιση

Project Virtus

Χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα Erasmus+, το VIRTUS θα δημιουργήσει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει επαγγελματική κατάρτιση προσαρμοσμένη στις ανάγκες των ατόμων με αυτισμό μέσω της ενσωμάτωσης in vivo εκπαιδευτικών σεμιναρίων και τεχνολογίας Εικονικής Πραγματικότητας.

Το Έργο VIRTUS προβλέπει τη δημιουργία των ακόλουθων αποτελεσμάτων:

 • Καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών
 • Υλικό για εκπαιδευτές
 • Πλατφόρμα εικονικής πραγματικότητας (VR)
 • Πιλοτικές δραστηριότητες
 • Σύστημα πιστοποίησης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

[show_post_tags]


Autism Friendly Spaces

Autism Friendly Spaces: Μια ανατροπή στην απασχολησιμότητα αυτιστικών ατόμων

Autism Friendly Spaces

Η κύρια ιδέα πίσω από το έργο είναι να αναπτυχθεί μια ατομικά προσαρμοσμένη μέθοδος για την προώθηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας για άτομα στο φάσμα του αυτισμού. Οι κύριοι στόχοι του έργου Autistic Friendly Spaces-Employment είναι:

 1. Δέσμευση πελατών
 2. Δημιουργία ενός κοινωνικού κόμβου για αυτιστικά άτομα
 3. Επαγγελματικό Προφίλ και Κατάρτιση
 4. Συμμετοχή και εκπαίδευση εργοδοτών
 5. On/Off Job Support
 6. Δημιουργία μιας έκθεσης πολιτικής
 7. Δράσεις ευαισθητοποίησης σχετικά με τον αυτισμό και την εργασία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

[show_post_tags]


todiktyo-resources-Ergasiamou-el

ERGASIAMOU.GR: Πλατφόρμα εύρεσης εργασίας για ανθρώπους με νοητική αναπηρία

todiktyo-resources-Ergasiamou-el

Το ERGASIAMOU είναι η πρώτη πλατφόρμα εύρεσης εργασίας για ανθρώπους με νοητική αναπηρία στην Ελλάδα που δημιουργήθηκε από το ΕΕΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ και συγχρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα World of Difference του ιδρύματος Vodafone.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

[show_post_tags]


Crosswarp

Crosswarp: Μαθητεία και κοινωνική ένταξη συνυφαίνονται

Crosswarp

Ο στόχος του Crosswarp είναι μια διαδικασία μαθητείας και συνεργασίας στην παραδοσιακή τέχνη της υφαντικής. Το project περιλαμβάνει την εκπαίδευση και την ένταξη των ανθρώπων με νοητική αναπηρία, τη δημιουργία και διάδοση εκπαιδευτικών και παραγωγικών σημείων σε πέντε ευρωπαϊκές χώρες και μια ανοιχτή σε όλους, ψηφιακή πλατφόρμα με εκπαιδευτικό υλικό.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

[show_post_tags]


Inside Project

INSIDE: Κοινωνική Ένταξη μέσω του Αθλητισμού

Inside Project

Το έργο INSIDE στοχεύει να παρέχει στους ανθρώπους με νοητική αναπηρία ίσες αθλητικές ευκαιρίες, να τους ενθαρρύνει να συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες και να υποστηρίξει τους επαγγελματίες που εργάζονται μαζί τους προκειμένου να χρησιμοποιήσουν τον αθλητισμό ως κοινωνικό εργαλείο.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

[show_post_tags]