Χάραξη Πολιτικών

Η πρόνοια για τον Άνθρωπο με Αναπηρία (ΑμεΑ), όπως αυτή εκφράζεται με το σχεδιασμό και την παροχή υπηρεσιών για ΑμεΑ, είναι ένας βασικός άξονας εθνικών προβλέψεων και σχεδιασμού, για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ΑμεΑ.

Όλες αυτές οι θεσμικές προβλέψεις υλοποιούνται μέσω μιας σειράς πολιτικών που αφορούν τα άτομα με αναπηρίες, στις οποίες ο συμμετοχικός σχεδιασμός με την  εμπλοκή παρόχου υπηρεσίας και επωφελούμενου, είναι εξαιρετικής σημασίας. Kατ’ αρχήν για την αναγνώριση των αναγκών των ΑμεΑ κατά τη διαμόρφωσή τους και δεύτερον για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη πλαισίωσή τους.

Το ΔΙΚΤΥΟ, ως βασικός κοινωνικός εταίρος, υποστηρίζει αποτελεσματικά τη χάραξη των  πολιτικών για ΑμεΑ ώστε να εξυπηρετούνται οι πραγματικές ανάγκες τους, με υπηρεσίες που έχουν τη μεγαλύτερη συνάφεια με την καθημερινή τους ζωή.

Οι πάροχοι υπηρεσιών για ΑμεΑ, φορείς – μέλη του ΔΙΚΤΥΟΥ, έχουν την απαιτούμενη πρόσβαση στο πεδίο και την απαιτούμενη εσωτερική επιστημονική οργάνωση, ώστε να αναγνωρίζουν εγκαίρως τις αναδυόμενες ανάγκες των ΑμεΑ που εξυπηρετούν και να τις πλαισιώνουν με πλειάδα τεκμηριωμένων και εφαρμοσμένων παρεμβάσεων, συμβάλλοντας τελικά, με το έργο τους, στη βέλτιστη χάραξη πολιτικών για τα ΑμεΑ, στο πλαίσιο ενός ανθρωποκεντρικού, εθνικού προνοιακού σχεδιασμού.

Τα μέλη της ομάδας εργασίας είναι τα παρακάτω:

Νίκος Βασάλος (ΠΛΟΕΣ-ΕΨΥΜΕ)
Διονυσία Βασιλάρα (Αμυμώνη)
Ελένη Δρακοπούλου (Πανελλήνιος Σύλλογος Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων «ΑΛΜΑ»)
Ανδριανή Ευσταθίου-Μανιάτη (ΕΛΕΠΑΠ)
Giovanna Καμπούρη (ΕΣΤΙΑ Άγιος Νικόλαος)
Χριστίνα Κολιάτση (ΕΣΤΙΑ Άγιος Νικόλαος)
Κωνσταντίνος Κοντογεώργος (Κέντρο Παιδιού & Εφήβου)
Παναγιώτης Κορφοξυλιώτης (Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων ΑμεΑ «Το Εργαστήρι»)
Κατερίνα Κωνσταντοπούλου (ΕΕΑ Μαργαρίτα)
Αντωνία Μακρίδου (ΙΠΑΠ Η Θεοτόκος)
Λήδα Μάμαλη (Εθνικό Συμβούλιο των Χ.Α.Ν. Ελλάδος)
Ερασμία Μαρκοπούλου (Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων & Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Ν. Λάρισας)
Φωτεινή Μιδούχα (Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων & Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Ν. Λάρισας)
Χριστίνα Μπάκαρη (Εταιρεία Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό-ΔΑΔ Καστοριάς)
Ρένα Ράδου (ΣΥΖΩΗ – Σύλλογος Γονέων Ατόμων με Διαταραχές Όρασης & Πρόσθετες αναπηρίες)
Ελένη Ροδίτη (Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή)
Τζούλια Σταυρίδου (Ίδρυμα για το Παιδί Η Παμμακάριστος)
Τίνα Τριανταφύλλου (ΑΛΜΑ)

Επικοινωνήστε με την ομάδα εργασίας

Email