Ανάπτυξη Εργατικού Δυναμικού & Ανθρώπινων Πόρων

Ανάπτυξη Εργατικού Δυναμικού & Ανθρώπινων Πόρων

H ανάπτυξη και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού στο χώρο της παροχής υπηρεσιών σε άτομα με αναπηρία καθορίζει αφενός την ικανοποίηση, την ευεξία και την υγεία τους στο χώρο της εργασίας, ενώ ταυτόχρονα, επιδρά καθοριστικά στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στα ΑμεΑ. Η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, με βάση το ανθρωποκεντρικό μοντέλο, προσανατολισμένων στα δικαιώματα των ΑμεΑ, στην αυτονομία και την κοινωνική συμπερίληψη, προϋποθέτει την κατάλληλη κατάρτιση των εργαζόμενων για την ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων και τη δημιουργία ενός θετικού, ασφαλούς και υποστηρικτικού περιβάλλοντος εργασίας, με δυνατότητες εξέλιξης.

Στόχος της ομάδας έργου Ανάπτυξη Εργατικού Δυναμικού και Ανθρώπινων Πόρων είναι η προαγωγή της διαχείρισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού και η ανάδειξη, εφαρμογή και ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των μελών του Δικτύου και ευρύτερα στον χώρο παροχής υπηρεσιών στα ΑμεΑ, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Οι βασικές μας προτεραιότητες περιλαμβάνουν την προαγωγή της ψυχικής υγείας, της ανθεκτικότητας και της εργασιακής ικανοποίησης των εργαζόμενων, την πρόληψη και διαχείριση της επαγγελματικής εξουθένωσης, την εκπαίδευση των εργαζόμενων και την πρόληψη του εργασιακού εκφοβισμού.

Τα μέλη της ομάδας εργασίας είναι τα παρακάτω:

Ευαγγελία-Χριστίνα Ανδρεάδη (ΕΕΑ Μαργαρίτα)
Αγγελική Μυλωνά (Ίδρυμα «Η Θεοτόκος»)
Χριστιάνα Ζώτου (Αμυμώνη)
Νικολέττα Μαυροειδή (Κέντρο Παιδιού & Εφήβου)
Ελευθερία Παπαδοπούλου (Εταιρεία Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό-ΔΑΔ Καστοριάς)
Αναστασία Παπαργύρη (Ίδρυμα για το Παιδί Η Παμμακάριστος)
Ζωή Παρμάκη (Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων & Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Ν. Λάρισας)
Ελένη Ροδίτη (Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή)
Πωλίνα Τζουνάρα (Πανελλήνιος Σύλλογος Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων «ΑΛΜΑ»)

Επικοινωνήστε με την ομάδα εργασίας

Email

todiktyo-xaraji-politikwn

Χάραξη Πολιτικών

Χάραξη Πολιτικών

Η πρόνοια για τον Άνθρωπο με Αναπηρία (ΑμεΑ), όπως αυτή εκφράζεται με το σχεδιασμό και την παροχή υπηρεσιών για ΑμεΑ, είναι ένας βασικός άξονας εθνικών προβλέψεων και σχεδιασμού, για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ΑμεΑ.

Όλες αυτές οι θεσμικές προβλέψεις υλοποιούνται μέσω μιας σειράς πολιτικών που αφορούν τα άτομα με αναπηρίες, στις οποίες ο συμμετοχικός σχεδιασμός με την  εμπλοκή παρόχου υπηρεσίας και επωφελούμενου, είναι εξαιρετικής σημασίας. Kατ’ αρχήν για την αναγνώριση των αναγκών των ΑμεΑ κατά τη διαμόρφωσή τους και δεύτερον για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη πλαισίωσή τους.

Το ΔΙΚΤΥΟ, ως βασικός κοινωνικός εταίρος, υποστηρίζει αποτελεσματικά τη χάραξη των  πολιτικών για ΑμεΑ ώστε να εξυπηρετούνται οι πραγματικές ανάγκες τους, με υπηρεσίες που έχουν τη μεγαλύτερη συνάφεια με την καθημερινή τους ζωή.

Οι πάροχοι υπηρεσιών για ΑμεΑ, φορείς – μέλη του ΔΙΚΤΥΟΥ, έχουν την απαιτούμενη πρόσβαση στο πεδίο και την απαιτούμενη εσωτερική επιστημονική οργάνωση, ώστε να αναγνωρίζουν εγκαίρως τις αναδυόμενες ανάγκες των ΑμεΑ που εξυπηρετούν και να τις πλαισιώνουν με πλειάδα τεκμηριωμένων και εφαρμοσμένων παρεμβάσεων, συμβάλλοντας τελικά, με το έργο τους, στη βέλτιστη χάραξη πολιτικών για τα ΑμεΑ, στο πλαίσιο ενός ανθρωποκεντρικού, εθνικού προνοιακού σχεδιασμού.

Τα μέλη της ομάδας εργασίας είναι τα παρακάτω:

Νίκος Βασάλος (ΠΛΟΕΣ-ΕΨΥΜΕ)
Διονυσία Βασιλάρα (Αμυμώνη)
Ελένη Δρακοπούλου (Πανελλήνιος Σύλλογος Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων «ΑΛΜΑ»)
Ανδριανή Ευσταθίου-Μανιάτη (ΕΛΕΠΑΠ)
Giovanna Καμπούρη (ΕΣΤΙΑ Άγιος Νικόλαος)
Χριστίνα Κολιάτση (ΕΣΤΙΑ Άγιος Νικόλαος)
Κωνσταντίνος Κοντογεώργος (Κέντρο Παιδιού & Εφήβου)
Παναγιώτης Κορφοξυλιώτης (Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων ΑμεΑ «Το Εργαστήρι»)
Κατερίνα Κωνσταντοπούλου (ΕΕΑ Μαργαρίτα)
Αντωνία Μακρίδου (Ίδρυμα «Η Θεοτόκος»)
Λήδα Μάμαλη (Εθνικό Συμβούλιο των Χ.Α.Ν. Ελλάδος)
Ερασμία Μαρκοπούλου (Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων & Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Ν. Λάρισας)
Φωτεινή Μιδούχα (Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων & Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Ν. Λάρισας)
Χριστίνα Μπάκαρη (Εταιρεία Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό-ΔΑΔ Καστοριάς)
Ρένα Ράδου (ΣΥΖΩΗ – Σύλλογος Γονέων Ατόμων με Διαταραχές Όρασης & Πρόσθετες αναπηρίες)
Ελένη Ροδίτη (Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή)
Τζούλια Σταυρίδου (Ίδρυμα για το Παιδί Η Παμμακάριστος)
Τίνα Τριανταφύλλου (ΑΛΜΑ)

Επικοινωνήστε με την ομάδα εργασίας

Email

todiktyo-ergasia

Εργασιακή Συμπερίληψη

Εργασιακή Συμπερίληψη

Το άρθρο 27 της σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρίες αναγνωρίζει -μεταξύ άλλων – το αναφαίρετο δικαίωμα των ανθρώπων με αναπηρίες στην εργασία, σε ίση βάση με όλα τα άλλα μέλη μίας κοινωνίας.

Η προστασία του δικαιώματος για δίκαιες και ευνοϊκές συνθήκες εργασίας, η επαγγελματική και συνεχιζόμενη εκπαίδευση, η προαγωγή της επαγγελματικής αποκατάστασης και διατήρησης της εργασίας, είναι μερικά μόνο από τα κύρια σημεία της σύμβασης.

Το ελληνικό ΔΙΚΤΥΟ Παρόχων Υπηρεσιών για Ανθρώπους με Αναπηρία αποτελείται από οργανισμούς με μεγάλη εμπειρία στο χώρο της επαγγελματικής αποκατάστασης. Ένας από τους βασικούς στόχους του ΔΙΚΤΥΟΥ είναι η διασύνδεσή του με την αγορά εργασίας, η προώθηση της εργασίας και της αυτοαπασχόλησης και η απαγόρευση των διακρίσεων βάσει αναπηρίας, σχετικά με όλα τα θέματα που σχετίζονται με όλες τις μορφές εργασίας.

Τα μέλη της ομάδας εργασίας είναι τα παρακάτω:

Αναστασία Γκούγκλια – Γερμάνη (Ίδρυμα για το Παιδί Η Παμμακάριστος)
Βασιλική Δέτση (Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή)
Χριστίνα Δριστέλα (Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων & Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Ν. Λάρισας)
Καίτη Κατσούδα (Ίδρυμα «Η Θεοτόκος»)
Χρισταλένα Καττάμη (ΕΛΕΠΑΠ)
Έλλη Κοτσάνου-Ρομβοτσάνου (ΕΣΤΙΑ Άγιος Νικόλαος)
Κατερίνα Μάσχα (Κέντρο Παιδιού & Εφήβου)
Λόα Παλμαρσντοττιρ (ΕΣΤΙΑ Άγιος Νικόλαος)
Αλίκη Παναγιωτάκου (Πανελλήνιος Σύλλογος Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων «ΑΛΜΑ»)
Διονύσης Σέρρας (ΠΛΟΕΣ-ΕΨΥΜΕ)
Δημήτρης Τουρλίδας (ΕΕΑ Μαργαρίτα)
Μάρθα Χαρίση (Κέντρο Παιδιού & Εφήβου)

Επικοινωνήστε με την ομάδα εργασίας

Email

todiktyo-ypostirizomeni-diaviosi

Υποστηριζόμενη Διαβίωση

Υποστηριζόμενη Διαβίωση

Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) είναι το σύνολο των χώρων που διατίθενται για την μόνιμη διαβίωση-κατοικία του ατόμου ηλικίας 18 άνω με αναπηρία σύμφωνα με την κατάλληλη οργανωμένη υποστήριξη. Η Υποστηριζόμενη Διαβίωση ενισχύει το θεμελιώδες δικαίωμα για ανεξάρτητη διαβίωση κάθε ατόμου με αναπηρία, μέσω αφενός της παροχής φροντίδας και υποστήριξης, με σεβασμό στα δικαιώματα, την αξιοπρέπεια, τις ανάγκες και τις επιθυμίες του και αφετέρου της διατήρησης και ανάπτυξης στο μέγιστο βαθμό των δεξιοτήτων και ικανοτήτων του.

Οι ΣΥΔ μπορούν να λειτουργούν είτε ως αυτοτελής κατοικίες είτε να υπάρχουν στο ίδιο κτηριακό συγκρότημα. Έχουν δυναμικότητα από 1-4 άτομα μέχρι 5-9 άτομα. Βρίσκονται εντός του αστικού ιστού και κοντά σε κοινωνικές εξυπηρετήσεις και υπηρεσίες. Οι παροχές που προσφέρει μια ΣΥΔ είναι η διαμονή σε ατομικό ή δίκλινο δωμάτιο, υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή, πρόσβαση σε ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα, ψυχαγωγία καθώς και συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα. Η κοινωνικοποίηση και η επαφή με την κοινότητα ικανοποιείται μέσα από επισκέψεις σε χώρους εκδηλώσεων, εκδρομές και πολιτιστικά δρώμενα.

Τα μέλη του ΔΙΚΤΥΟΥ μέσα από συντονισμένες ενέργειες, προάγουν την ανταλλαγή καλών πρακτικών αναφορικά με τους όρους και τις συνθήκες λειτουργίας των Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για  ΑμεΑ και επιδιώκουν τη συμμετοχή σε προγράμματα (εθνικά, ευρωπαϊκά κ.α.) με στόχο την αξιοπρεπή διαβίωση, τη μέγιστη δυνατή ανεξαρτητοποίηση και την κοινωνική ενσωμάτωση των ανθρώπων με αναπηρία.

Τα μέλη της ομάδας εργασίας είναι τα παρακάτω:

Αλέξανδρος Αντωνίου (Αμυμώνη)
Λάζαρος Ζαμκίνος (Εταιρεία Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό-ΔΑΔ Καστοριάς)
Ελένη Ιατρίδου (ΠΛΟΕΣ-ΕΨΥΜΕ)
Νίκος Καζαντζίδης (ΣΥΖΩΗ -Σύλλογος Γονέων Ατόμων με Διαταραχές Όρασης & Πρόσθετες αναπηρίες)
Σοφία Καραγκούνη (ΕΕΑ Μαργαρίτα)
Χρισταλένα Καττάμη (ΕΛΕΠΑΠ)
Κατερίνα Κούτλα (Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή)
Μαρία Κύρκου (ΕΛΕΠΑΠ)
Λήδα Μάμαλη (Εθνικό Συμβούλιο των Χ.Α.Ν. Ελλάδος)
Αλέξανδρος Μαυραντωνάκης (Ίδρυμα «Η Θεοτόκος»)
Μαρία Μπατάγια (Πανελλήνιος Σύλλογος Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων «ΑΛΜΑ»)
Dayla Booth (ΕΣΤΙΑ Άγιος Νικόλαος)
Ζοζεφίνα Νομικού (Κέντρο Κοινωνικής Φροντίδας Ατόμων με Νοητική Υστέρηση ΕΣΤΙΑ)
Κωστής Προύσκας (ΕΣΤΙΑ Άγιος Νικόλαος)
Τζούλια Σταυρίδου (Ίδρυμα για το Παιδί Η Παμμακάριστος)
Γιώργος Σακελλαρίου (Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων & Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Ν. Λάρισας)

Επικοινωνήστε με την ομάδα εργασίας

Email

Σχετικές Ενέργειες

Δεν βρέθηκε περιεχόμενο


todiktyo-sinigoria

Αυτοσυνηγορία

Αυτοσυνηγορία

Όλοι οι άνθρωποι, ανεξαρτήτως της αναπηρίας τους, έχουν το δικαίωμα να παίρνουν αποφάσεις και να κάνουν επιλογές. Αυτό το δικαίωμα είναι συνδεδεμένο με το κίνημα της αυτοσυνηγορίας το οποίο έχει ως στόχο την εκπροσώπηση των θέσεων των ανθρώπων με αναπηρία από τους ίδιους προκειμένου να εξωτερικεύσουν τις σκέψεις, τις επιθυμίες, τις ανάγκες και τις ανησυχίες τους.

Το δικαίωμα αυτό περιγράφεται στο άρθρο 12 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (UN CRPD) μέσω της προώθησης της Υποστηριζόμενης Λήψης Αποφάσεων (ΥΛΑ), μιας μεθοδολογίας που επιτρέπει στους ανθρώπους με αναπηρίες να διατηρήσουν την ικανότητα λήψης αποφάσεων ανεξάρτητα από το καθεστώς της δικαιοπρακτικής τους ικανότητας. Η μεθοδολογία ΥΛΑ σχετίζεται με την σωστή εκπροσώπηση των ανθρώπων με αναπηρία είτε μέσω ενός υποστηρικτή / κηδεμόνα είτε μέσω της αυτοεκπροσώπησης.

Το ελληνικό «ΔΙΚΤΥΟ» Παρόχων Υπηρεσιών για Ανθρώπους με Αναπηρία αποτελείται από οργανισμούς με μεγάλη εμπειρία στο χώρο της αυτοσυνηγορίας και της δικαιοπρακτικής ικανότητας. Ένας από τους βασικούς στόχους του ΔΙΚΤΥΟΥ είναι η ανάπτυξη και η ανάδειξη μεθόδων μέσω των οποίων οι επαγγελματίες υποστηρικτές μπορούν να ενισχύσουν την αυτοσυνηγορία και την λήψη αποφάσεων των ανθρώπων με αναπηρία ώστε να αποτελούν ενεργά μέλη της κοινωνίας και να συμμετέχουν ως πολίτες και καταναλωτές με δικαιώματα.

Το ΔΙΚΤΥΟ μέσα από τις δράσεις του θα υποστηρίξει τους αρμόδιους δικαστικούς συμπαραστάτες και τους ανθρώπους, που λόγω της βαρύτητας ή της πολλαπλότητας των αναπηριών τους, δεν δύνανται να υπερασπιστούν τα δικαιώματα τους. Οι πρακτικές του ΔΙΚΤΥΟΥ πάνω σε αυτό το θέμα θα εστιάζουν στην ασφαλή μετάβαση της δικαιοπρακτικής ικανότητας για το όφελος του ανθρώπου με αναπηρία και θα εστιάζουν στην ενεργή συμμετοχή τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Επικοινωνήστε με την ομάδα εργασίας

Email

todiktyo-technologia

Τεχνολογία

Τεχνολογία

Η τεχνολογία είναι το μέσο τόσο για τους παρόχους υπηρεσιών πρόνοιας όσο και για τους ωφελούμενους που μπορεί να βοηθήσει στην πορεία τους προς την ανεξάρτητη διαβίωση.

Για τον λόγο αυτό, είναι σημαντικό για τους οργανισμούς που προσφέρουν υπηρεσίες προς ΑμεΑ, να υιοθετήσουν και να προωθήσουν την πλήρη ψηφιακή ένταξη, διασφαλίζοντας ότι όλοι θα μπορούν να απολαμβάνουν τα οφέλη της Υποστηρικτικής Τεχνολογίας (Αssistive Τechnology) ή της Τεχνολογίας με Επίκεντρο τον Άνθρωπο (Person Centered Technology).

Οι άνθρωποι με αναπηρία χρειάζεται να συμμετέχουν στη διαδικασία σχεδιασμού και ανάπτυξης εφαρμογών που προορίζονται για ικανοποίηση των αναγκών τους προκειμένου να έχουν οι ίδιοι τη δυνατότητα να εκφράσουν τις ανάγκες τους. Με αυτό τον τρόπο θα επιτευχθεί η ψηφιακή και κοινωνική τους συμπερίληψη.

Η ευρεία χρήση της τεχνολογίας θα «απελευθερώσει» επίσης ανθρώπινους πόρους στον τομέα της πρόνοιας διασφαλίζοντας ότι οι επαγγελματίες θα συνεχίσουν να παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες σε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

Το ΔΙΚΤΥΟ προωθεί την ανάπτυξη και ανταλλαγή καλών πρακτικών που θα συμβάλλουν στην παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών οι οποίες θα έχουν άμεση επίδραση στη ζωή των ανθρώπων με αναπηρία, στον περίγυρό τους, στους επαγγελματίες και κατ’ επέκταση σε ολόκληρη την κοινωνία.

Τα μέλη της ομάδας εργασίας είναι τα παρακάτω:

Άννυ Αποστολοπούλου (ΕΛΕΠΑΠ)
Αναστάσιος Αριστοτέλους (Εταιρεία Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό-ΔΑΔ Καστοριάς)
Γιώργος Γκρίμας (ΕΛΕΠΑΠ)
Clervie Zeo (ΕΣΤΙΑ Άγιος Νικόλαος)
Ουρανία Ζώη-Μήτση (Αμυμώνη)
Έλλη Καφρίτσα (ΕΕΑ Μαργαρίτα)
Παναγιώτης Κορφοξυλιώτης (Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων ΑμεΑ «Το Εργαστήρι»)
Πολυξένη Κουραστή (Κέντρο Παιδιού & Εφήβου)
Αγγελική Λουλούμαρη (ΠΛΟΕΣ-ΕΨΥΜΕ)
Ζωή Μελάχρη (Πανελλήνιος Σύλλογος Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων «ΑΛΜΑ»)
Χρυσούλα Παπακυριάκου (Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων & Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Ν. Λάρισας)
Κατερίνα Παναγιωτοπούλου (Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή)
Κωστής Προύσκας (ΕΣΤΙΑ Άγιος Νικόλαος)
Νεκταρία Σηφάκη (Ίδρυμα «Η Θεοτόκος»)
Ελένη Χριστοδούλου (Ίδρυμα για το Παιδί Η Παμμακάριστος)

Επικοινωνήστε με την ομάδα εργασίας

Email

todiktyo-texni

Τέχνη & Πολιτισμός

Τέχνη & Πολιτισμός

Η πρόσβαση στην Τέχνη και τον Πολιτισμό είναι ένα θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Ωστόσο, συχνά οι άνθρωποι με αναπηρία δεν έχουν πλήρη πρόσβαση σε πολιτισμικά γεγονότα. Έτσι στερούνται της δυνατότητας να συμμετέχουν ή να απολαύσουν μια εκδήλωση τέχνης και πολιτισμού.

Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ανθρώπων με Αναπηρία του ΟΗΕ στο άρθρο 30 ορίζει το ισότιμο δικαίωμά τους να συμμετέχουν στην πολιτιστική ζωή, την αναψυχή, τον ελεύθερο χρόνο και τον αθλητισμό.
Σε αυτό το πλαίσιο ορίζει ότι τα Κράτη Μέλη πρέπει να μεριμνήσουν ώστε να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι άνθρωποι με αναπηρία έχουν πρόσβαση στις τέχνες και τον πολιτισμό αλλά και την απαραίτητη στήριξη για να συμμετέχουν.

Τα μέλη του Δικτύου Παρόχων Υπηρεσιών, αναγνωρίζοντας το δικαίωμα των ανθρώπων με αναπηρία έχουν ένα κοινό όραμα: την προώθηση και υπεράσπιση της ισοτιμίας, στη συμμετοχή και στην απόλαυση της πολιτιστικής ζωής.

Στόχος μας είναι να μοιραστούμε γνώσεις και να ανταλλάξουμε καλές πρακτικές γύρω από τη συμπερίληψη στις τέχνες, ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή. Στηρίζουμε την ανάπτυξη πρωτοβουλιών και προγραμμάτων που διευκολύνουν την πρόσβαση στις τέχνες και υποστηρίζουμε τους καλλιτέχνες με αναπηρία.

Στο Δίκτυο συνεργαζόμαστε με τα μέλη μας, σε μια κοινή προσπάθεια, για να παρέχουμε στους ανθρώπους με αναπηρία τις κατάλληλες υπηρεσίες και ευκαιρίες να εντάξουν την Τέχνη και τον Πολιτισμό στην καθημερινή τους ζωή.

Τα μέλη της ομάδας εργασίας είναι τα παρακάτω:

Ευαγγελία-Χριστίνα Ανδρεάδη (ΕΕΑ Μαργαρίτα)
Βασιλική Βασιλάκη (Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων ΑμεΑ «Το Εργαστήρι»)
Πέγκυ Βασσάλου (Εθνικό Συμβούλιο των Χ.Α.Ν. Ελλάδος)
Ρένα Δασκαλάκη (Πανελλήνιος Σύλλογος Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων «ΑΛΜΑ»)
Μελπομένη Δήμου (Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων ΑμεΑ «Το Εργαστήρι»)
Κωνσταντίνα Κατοστάρη (Αμυμώνη)
Χρυσή Κριτσωτάκη (Ίδρυμα «Η Θεοτόκος»)
Παρασκευή Μπούρα (ΠΛΟΕΣ-ΕΨΥΜΕ)
Παναγιώτης Μπαλταδούρος (Ίδρυμα για το Παιδί Η Παμμακάριστος)
Πλουμίτσα Νομικού (ΕΛΕΠΑΠ)
Αθανασία Παπουλίδου (Εταιρεία Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό-ΔΑΔ Καστοριάς)
Θώμη Σούλτη (Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων & Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Ν. Λάρισας)
Αλεξία Χαμόδρακα (Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή)

Επικοινωνήστε με την ομάδα εργασίας

Email

todiktyo-proimi-paremvasi

Πρώιμη Παρέμβαση

Πρώιμη Παρέμβαση

Η πρώιμη παρέμβαση για παιδιά 0 έως 6 ετών είναι το κατεξοχήν εργαλείο ένταξης και υποστήριξης των ανθρώπων με αναπηρία, από το ξεκίνημα της ζωής τους. Με τα προγράμματα πρώιμης παρέμβασης, επιδιώκεται η δημιουργία ενός περιβάλλοντος υποστήριξης των οικογενειών και των φροντιστών τους, σε αρχικό στάδιο, ώστε οι ΑμεΑ να μπορέσουν να συμμετέχουν στην κοινωνία, να ενταχθούν στο σχολείο, να εισέλθουν στην ανοιχτή αγορά εργασίας και να απολαύσουν όλο το φάσμα των ανθρώπινων δικαιωμάτων τους.

Με επαρκή υποστήριξη, οι γονείς και οι φροντιστές μπορούν να παρέχουν την καλύτερη, βιώσιμη και οικονομικά προσιτή υποστήριξη στα παιδιά τους, τα οποία μπορούν με τη σειρά τους να ευδοκιμήσουν και να αναπτυχθούν σε ένα οικείο περιβάλλον.

Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι οι υπηρεσίες πρώιμης παρέμβασης, λαμβάνουν επαρκή χρηματοδότηση και ότι το απασχολούμενο προσωπικό είναι άρτια εκπαιδευμένο στο μοντέλο της πρώιμης παιδικής παρέμβασης.

Ένα Πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης μπορεί να παρέχει:

  • Ομαδικό πρόγραμμα προσομοίωσης παιδικού σταθμού με μικρή αναλογία παιδιών/προσωπικού.
  • Ατομικά και ομαδικά προγράμματα ψυχοεκπαίδευσης, λογοθεραπείας και εργοθεραπείας.
  • Υποστήριξη και ψυχοεκπαίδευση γονέων για γενίκευση των προγραμμάτων στο σπίτι.
  • Πρώιμη Παρέμβαση στην κοινότητα για παιδιά προσχολικής ηλικίας και τις οικογένειές τους που φοιτούν στους βρεφονηπιακούς σταθμούς Δήμων.

Το ΔΙΚΤΥΟ μέσω των μελών του συμμετέχει στις επιτροπές που έχουν συσταθεί από το αρμόδιο υπουργείο  προωθώντας ήδη δοκιμασμένες με επιτυχία υπηρεσίες Πρώιμης Παρέμβασης και προτείνοντας θεσμικές αλλαγές  που συμβάλλουν στην παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών οι οποίες θα έχουν άμεση επίδραση στη ζωή των ανθρώπων με αναπηρία, στον περίγυρό τους, στους επαγγελματίες και κατ’ επέκταση σε ολόκληρη την κοινωνία.

Τα μέλη της ομάδας εργασίας είναι τα παρακάτω:

Αγγελική Γενά (Ινστιτούτο Συστημικής Ανάλυσης της Συμπεριφοράς–Ι.Σ.Α.Σ.)
Αντιγόνη Γεωργιάδου (Πανελλήνιος Σύλλογος Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων «ΑΛΜΑ»)
Μιρέλλα Γιαννακοπούλου (Ίδρυμα «Η Θεοτόκος»)
Νίκος Κατσαντώνης (Ίδρυμα για το Παιδί Η Παμμακάριστος)
Λήδα Μάμαλη (Εθνικό Συμβούλιο  των Χ.Α.Ν. Ελλάδος)
Δήμητρα Μπασδέκη (Ινστιτούτο Συστημικής Ανάλυσης της Συμπεριφοράς–Ι.Σ.Α.Σ.)
Κωνσταντίνα Νεοφωτίστου (ΣΥΖΩΗ – Σύλλογος Γονέων Ατόμων με Διαταραχές Όρασης & Πρόσθετες αναπηρίες)
Κατερίνα Παπαβασιλείου (Εταιρεία Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό-ΔΑΔ Καστοριάς)
Αγάπη Παπαδάκη (Αμυμώνη)
Μαρία Πυργελή (ΕΛΕΠΑΠ)
Βιβή Σιδηροφάγη (Κέντρο Παιδιού & Εφήβου)
Ιωάννα Τσιούρη (Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων & Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Ν. Λάρισας)

Επικοινωνήστε με την ομάδα εργασίας

Email

todiktyo-ekpaideusi

Ειδική Εκπαίδευση & Αποκατάσταση

Ειδική Εκπαίδευση & Αποκατάσταση

Η σύγχρονη προσέγγιση εκπαίδευσης και αποκατάστασης των ανθρώπων με αναπηρία προσδιορίζεται κυρίως από τις υπηρεσίες των κέντρων διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας (ΚΔΗΦ). Τα ΚΔΗΦ τα τελευταία χρόνια τείνουν να αποτελέσουν κύριο μηχανισμό υλοποίησης του κοινωνικού μοντέλου της αναπηρίας, ως άτυπη ειδική, δια βίου εκπαίδευση με κοινωνικο-οικονομικούς & ενταξιακούς στόχους. Για το λόγο αυτό πρέπει να αυξηθούν αριθμητικά, ώστε να καλύψουν γεωγραφικά όλη την επικράτεια και να αναβαθμιστούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες τους.

Το ΚΔΗΦ είναι για όλες τις αναπηρίες το βασικό εργαλείο του κράτους, για την αξιολόγηση και ανάπτυξη της λειτουργικότητας και των προσαρμοστικών δεξιοτήτων του ανθρώπου με αναπηρία στη μετεφηβική ή πρώτη ενήλικη ζωή του. Έτσι -εξατομικευμένα πλέον- ακολουθεί το βέλτιστο πρόγραμμα προσαρμογής και κοινωνικής-οικονομικής ενσωμάτωσης με βάση το εγγενές δυναμικό και τα ενδιαφέροντά του, ώστε να πετυχαίνει τα βέλτιστα αποτελέσματα ζωής / life outcomes  (αυτονόμηση και κοινωνικο-οικονομική συμμετοχή στη ζωή).

Το ΚΔΗΦ είναι και ο πλέον κατάλληλος φορέας για την εφαρμογή προγραμμάτων προ-επαγγελματικής εκπαίδευσης και υποστηριζόμενης απασχόλησης, με προγράμματα προσομοίωσης εργασίας, αλλά και εκπαίδευσης βοηθών (mentors) εργαζόμενων ΑμεΑ σε δημόσιο & ιδιωτικό τομέα, κατά την περίοδο της μαθητείας ή της προσαρμογής τους. Το νέο θεσμικό πλαίσιο, θα πρέπει να προβλέψει και την λειτουργική διασύνδεση των ΚΔΗΦ με τις δομές Επαγγελματικής κατάρτισης αλλά και τις υπηρεσίες ένταξης στην αγορά εργασίας, μέσω του μοντέλου Υποστηριζόμενης Εργασίας.

Το ΚΔΗΦ είναι επίσης, ο μοναδικός φορέας που σε συνεργασία με στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης (ΣΥΔ) και με γονείς/κηδεμόνες, υλοποιεί δομημένα, στοχευμένα και εξατομικευμένα προγράμματα μετάβασης ενηλίκων ΑμεΑ από την οικογενειακή στέγη και φροντίδα, προς την υποστηριζόμενη, ημιαυτόνομη ή αυτόνομη διαβίωση. Για αυτά τα προγράμματα μετάβασης (transition programs) που υλοποιούνται ήδη ατύπως από αρκετά ΚΔΗΦ, οφείλει να δημιουργηθεί θεσμικό πλαίσιο που θα καλύπτει και τη λειτουργία  προγραμμάτων  προσωρινής φιλοξενίας ΑμεΑ & προσωρινής ανάπαυλας γονέων/κηδεμόνων (Parent/Child Respite Care Services). Με τον τρόπο αυτό θα δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο υπηρεσιών που θα εξασφαλίζει την ισορροπία και την προστασία του οικογενειακού συστήματος που υποστηρίζει τους ΑμεΑ.

Το ΔΙΚΤΥΟ εργάζεται και συνηγορεί προς όλες τις ανωτέρω, σύγχρονες ανάγκες – κατευθύνσεις, με δράσεις και προτάσεις που οργανώνει με τη συνεργασία των φορέων – μελών του & διεθνών, συνεργαζόμενων φορέων της αναπηρίας, τις οποίες καταθέτει στα κέντρα λήψης αποφάσεων για τους ΑμεΑ, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και στην πολιτική ηγεσία εθνικά.

Τα μέλη της ομάδας εργασίας είναι τα παρακάτω:

Λεμονιά Αηδονίδου (Αμυμώνη)
Έλενα Δημοπούλου (ΕΛΕΠΑΠ)
Μαίρη Ιωαννίδη (ΠΛΟΕΣ-ΕΨΥΜΕ)
Αριστέα Λεβάκη (Ίδρυμα για το Παιδί Η Παμμακάριστος)
Γιάννης Μπίστας (ΕΕΑ Μαργαρίτα)
Μαρία Παπαγαβριήλ (Πανελλήνιος Σύλλογος Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων «ΑΛΜΑ»)
Σοφία Παπαγιάννη (Ίδρυμα «Η Θεοτόκος»)
Ερασμία Μαρκοπούλου (Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων & Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Ν. Λάρισας)
Ελένη Ροδίτη (Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή)
Μαρία Σπαθαράκη (ΕΛΕΠΑΠ)
Κωνσταντίνος Χρηστιάς (Εταιρεία Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό-ΔΑΔ Καστοριάς)
Κατερίνα Ψαρρά (Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή)

Επικοινωνήστε με την ομάδα εργασίας

Email